zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

NIEUWE LIJST MET ‘TIEN VERHALEN DIE DE WERELD ZOU MOETEN AANHOREN’

Om meer aandacht te vragen voor belangrijke internationale ontwikkelingen die vaak buiten de spotlights van de media vallen, brengt het VN-Departement Informatie (DPI) voor de tweede keer een lijst uit met “Tien Verhalen Die De Wereld Zou Moeten Aanhoren”.

Op 3 mei 2005 presenteerde de Under-Secretary-General van DPI, de heer Shashi Tharoor, deze lijst tijdens de herdenkingsplechtigheid van de Werelddag voor de Persvrijheid in New York presenteren.

De lijst is opgesteld in overleg met verschillende VN-kantoren en –programma’s en behandelt onderwerpen uit diverse geografische regio’s. In deze tien verhalen wordt zowel de nadruk gelegd op humanitaire noodsituaties en conflicten, als op vitale onderwerpen zoals mensenrechten, gezondheid en ontwikkeling.

Meer informatie kunt u vinden op website www.un.org/events/tenstories , of de website van de VN-Nieuwscentrum: www.un.org.news.

De Verhalen

1.  Somalië:  Stappen op weg naar een fragiele vrede in een ontredderd land 
Somalië heeft haar beste kans op vrede sinds 15 jaar, nu het verzoeningsproces overgaat in een nieuwe en cruciale fase en de VN zich gereed houdt om haar humanitaire hulp uit te breiden. De algemeen heersende onveiligheid, waardoor de meeste internationale media zich op grote afstand van het land houden, vormt echter een grote uitdaging voor deze onderneming.

2.  Een tragische blinde vlek in de gezondheidszorg voor vrouwen
Een relatief kleine campagne voor de preventie van complicaties tijdens de bevalling, zou elk jaar tienduizenden vrouwen kunnen hoeden voor gezondheidsproblemen veroorzaakt door obstetrische fistula, dat normaal functioneren onmogelijk maakt en sociale uitsluiting bewerkstelligt.

3.  Noord-Oeganda: Een humanitaire crisis die onafgebroken aandacht vraagt
Terwijl de situatie in Oeganda gedurende het afgelopen jaar groeiende internationale aandacht kreeg, blijft een voortdurende en aanhoudende aandacht voor de tragedie van de burgers -in het bijzonder kinderen- die zich gevangen zien in een dodelijk conflict in het noorden van het land, een hoge prioriteit.

4.  Sierra Leone: Bouwen aan moeilijk verkregen vrede
Ze wisten het conflict te beëindigen, ontwapenden duizenden strijders, bevrijdden duizenden kindsoldaten en namen democratische verkiezingen waar. Nu echter de VN-vredeshandhavers  het land verlaten, moet de wereld zich ertoe blijven verbinden Sierra Leone bij te staan bij het overwinnen van de vele uitdagingen voor haar fragiele vrede.

5.  Actoren voor verandering: De groei van mensenrechten instellingen
Het verdedigen van mensenrechten heeft een nieuw instrument in haar arsenaal. Meer dan 100 nationale instellingen werden in het afgelopen jaar opgericht om de rechten van kwetsbare groepen te verdedigen. Zij zijn in toenemende mate actief op een breed domein van mensenrechten thema’s, van de preventie van folteren en discriminatie tot conflictoplossing.

6.  Kameroen: Werken in de landbouw zonder informatie
Arme boeren hebben bijna geen kans om hun producten aan redelijke prijzen te verkopen als ze niet weten wat de markt buiten hun dorpen bereid is te betalen. Het Internet nivelleert nu hun bewegingsruimte door projecten zoals INFOSHARE, dat toegang biedt tot het laatste beursnieuws aan duizenden cacao- en koffieboeren in afgelegen delen van Kameroen.

7.  Eiland na de orkaan:  Grenada worstelt met haar herstel na de verwoesting
Het is niet enkel het geld! Drie maanden voor de tsunami alle wereld krantenkoppen opeiste, werd het paradijselijke eiland Grenada geteisterd door de Orkaan Ivan. De wereld reageerde genereus op dat moment, maar zeven maanden later liggen de meeste huizen er nog steeds vervallen bij; een voorbeeld van hoe het te boven komen van een ramp aanhoudende steun van de internationale gemeenschap vereist.

8.  Achter gesloten deuren: Geweld tegen vrouwen
Geweld tegen vrouwen en meisjes is een universeel probleem dat epidemische proporties aanneemt, maar waarvan de menselijke tol vaak onzichtbaar blijft. Minstens een op de drie vrouwen wereldwijd werden geconfronteerd met geweld, verplichte seksuele omgang of op andere manieren misbruikt tijdens hun leven. De aanrander is meestal iemand die het slachtoffer kent.

9.  Een haalbaar alternatief: Het beteugelen van illegale drugs door ontwikkeling
Vier miljoen landbouwers worden door armoede en drugsbaronnen verplicht coca bladeren en papaver te verbouwen. De meesten zouden graag iets anders doen. De VN toont hen een uitweg.

10.  Milieu en gezondheid: Nieuwe inzichten in de verspreiding van besmettelijke ziekten
Wetenschappers gaven de wereld nog een goede reden om het milieu te beschermen. Zij identificeerden een lijst van weerzinwekkende besmettelijke ziekten, die opnieuw  opdoken en welig tierden op plaatsten waar natuurlijke habitats veranderden of degradeerden ten gevolge van houthakkers, de bouw van dammen en wegen en verstedelijking.

Voor meer informatie:  www.un.org/events/tenstories


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.