donderdag, 19 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL- BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN HET GEZIN

Het thema van de Internationale Dag van het Gezin – de impact van HIV en AIDS op het welzijn van het gezin – vestigt de aandacht op een van de dringendste uitdagingen van onze tijd. Het is een uitdaging die gezinnen, gemeenschappen en Regeringen wereldwijd beïnvloedt.

HIV en AIDS eisen een zeer zware tol van families. Wanneer een gezinslid ziek wordt of sterft lijdt iedereen in het gezin hieronder. Naast de menselijke tragedie zijn er de economische moeilijkheden, veroorzaakt door stijgende gezondheidskosten en dalende inkomsten. Deze escaleren naar gelang de ziekte vordert en heeft zo impact op de toegang van het gezin tot voedsel, onderdak en andere basisbehoeften. De impact van HIV/AIDS op gezinnen is bijzonder verwoestend voor kinderen. Vaak worden jonge meisjes van school gehaald om de zware last van de zorg op zich te nemen. Door het overlijden van ouders, worden kinderen en jonge meisjes vaak verplicht de verantwoordelijkheden van het hoofd van het huishouden op zich te nemen. Door de afwezigheid van zorgende en ondersteunende volwassenen blijven vele kinderen zeer kwetsbaar achter- voor discriminatie, kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting- en op hun beurt voor HIV besmetting. Het berooft gemeenschappen ook van een essentieel kanaal voor het overdragen van waarden, culturele normen, landbouw technieken en overlevingsvaardigheden voor de volgende generatie.

Het is vanzelfsprekend dat we alles moeten doen wat in ons bereik ligt om families te helpen veerkrachtig te blijven omdat zij vaak het enige vangnet vormen. Dit vangnet speelt een cruciale rol speelt bij het bepalen in welke mate individuen en gemeenschappen het hoofd kunnen bieden aan AIDS en haar gevolgen. Dit is de reden waarom de Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over HIV/AIDS, gehouden in 2001, de belangrijke rol van het gezin erkende voor preventie, zorg en steun. Zij riep Regeringen op strategieën, beleidslijnen en programma’s te ontwikkelen of te versterken, die de bijdragen van gezinnen erkennen in hun strijd om hun kwetsbaarheid te verminderen en het hoofd te bieden aan de impact van de ziekte.

Dit betekent dat er manieren moeten gevonden worden om ouders in leven te houden en gender ongelijkheden aan te pakken, in het bijzonder de kwetsbaarheid van jonge vrouwen; ook de integratie van op het gezin gerichte programma’s met bredere interventies door de gemeenschap met als doel de kwetsbaarheid voor HIV/AIDS te verminderen, is nodig. Het verbeteren van preventie en zorg en het verlichten van de verwoestende sociale en economische impact van de epidemie zijn zeer belangrijke punten. Verder moet het stigma, dat de onthulling van de HIV status binnen een gezin zou kunnen verhinderen, verdwijnen.

Een sterk en ondersteunend gezin is een van de eerste verdedigingslijnen tegen HIV/AIDS. Laten we ons er op deze Internationale Dag van het Gezin opnieuw toe verbinden  deze kostbare bouwsteen te helpen haar rol in deze opdracht ten volle te benutten.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.