vrijdag, 23 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

BOODSCHAP DOOR ADOLF OGI, DE V.N. SECRETARIS - GENERAAL’S ADVISEUR VOOR SPORT, OVER ONTWIKKELING EN VREDE

Adolf Ogi* tijdens 2005 editie van het Europese Kampioenschap voor Moderne Pentatlon ( 10 juni – 1 juli 2005).

Ik wil alle deelnemers aan - en organisatoren van de vijfentwintigste editie van Het Europees Kampioenschap Voor Moderne Pentatlon feliciteren. Dit evenement, dat plaatsvindt in Montepulciano en Chianciano Terme en waar zevenhonderd vrouwelijke en mannelijke atleten uit vijfentwintig landen zullen samenkomen, zal een uitstekende gelegenheid vormen om tijdens het Internationaal Jaar van Sport en Fysiek Onderwijs (IYSPE 2005) de verenigde macht van sport te benadrukken.

Dit prestigieuze internationale evenement, dat plaatsvindt in deze unieke omgeving, zal iedereen toestaan de waarden waarvoor het IYSPE staat te benadrukken, ongeacht enige vorm van sociale, culturele, raciale, religieuze of geslachtsdiscriminatie.

Tijdens de lancering van het Sportjaar in New York vorig jaar, benadrukte V.N. Secretaris – Generaal Kofi Annan dat sport een universele taal is, die mensen wereldwijd toestaat kennis te maken met de idealen en princiepjes, die stroken met de grondbeginselen van de Verenigde Naties, zoals tolerantie, ethica, eerlijkheid en respect. Daarom richt de Verenigde Naties zich in toenemende mate op de sportwereld en evenementen zoals het Europese Kampioenschap om hen bij te staan bij hun inspanningen om doelstellingen betreffende vrede, ontwikkeling, gezondheid en onderwijs te bereiken.

Omdat het evenement plaatsvindt onder toezicht van het IYSPE 2005 en via de wijdverspreide erkende macht van sport, spelen de deelnemers een doorslaggevende rol bij het effectief uitdragen van boodschappen en het beïnvloeden van gedrag. De verdere uitbreiding van de perceptie over sport dan louter de competitieve dimensie en het beter begrijpen van de impact van sport op het bouwen aan een rechtvaardigere wereld vormen de basis van hun bijdrage aan dit evenement.

De internationale dimensie van dit evenement wijst op het potentieel van sport als een sociaal middel, waarbij barrières doorbroken worden en verschillende mensen en verschillende gemeenschappen samengebracht worden. Naast deze atleten geloven duizenden vrouwen en mannen wereldwijd oprecht dat sport fysieke, psychologische en ethische vooruitgang kan brengen.

Het Europese Kampioenschap Voor Moderne Pentatlon bekrachtigt de V.N. doelstellingen van het Internationaal Jaar van Sport en Fysieke Educatie 2005 en met veel plezier betuig ik mijn oprechte appreciatie aan alle deelnemers. Verder wil ik de Italiaanse Federatie voor Moderne Pentatlon, Het Organiserend Comité, de gemeenten uit Montepulciano en Chianciano Terme en alle andere actoren bedanken voor hun inspanningen. Door dit evenement mogelijk te maken hebben zij hun vertrouwen in het belang van sport als promotiemiddel voor onderwijs, gezondheid, ontwikkeling en vrede getoond.

*Adolf Ogi
Under-Secretary-General
Special Adviser to the Secretary-General
on Sport for Development and Peace


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.