donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

WERELDVLUCHTELINGENDAG

Boodschap van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Devluchtelingen, Antonio Guterres

De afgelopen 55 jaar heeft het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen de verantwoordelijkheid en de eer gehad om meer dan 50 miljoen ontheemde mensen te beschermen en te helpen hun leven weer op te bouwen. Sinds het ontstaan van UNHCR is hun moed een niet aflatende bron van inspiratie, motivatie en trots voor ons geweest.

Elke vluchteling heeft zijn eigen geschiedenis en beleeft zijn eigen drama’s. Maar wat zij allen gemeen hebben is hun uitzonderlijke moed. Een moed die hen niet alleen in staat stelt om in de meest onmogelijke situaties te overleven, maar ook om door te zetten en hun verwoeste leven weer op te bouwen.

Daarom hebben wij dit jaar “Moed” gekozen als thema voor Wereldvluchtelingendag. Zo willen wij eer betonen aan de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die, ondanks alle leed en verliezen, nooit de kracht en de vastberadenheid hebben verloren om helemaal opnieuw te beginnen.

De meesten van ons zijn gelukkig nooit geconfronteerd geweest met het soort angst dat mensen – gewone mensen, net als wij – dwingt te vluchten. Vluchtelingen moeten alles achterlaten wat hen vertrouwd en dierbaar is, en staan voor een onzekere toekomst in een onbekende omgeving. Wij kunnen ons niet voorstellen hoeveel moed men moet hebben om maanden, jaren, wellicht een leven lang in ballingschap door te brengen.

En toch, ondanks alle tegenslagen, weigeren vluchtelingen de hoop op te geven. De taak van UNHCR is om hen bescherming te bieden, en daarmee hoop op een betere toekomst. Vandaag de dag zoeken 6000 medewerkers van UNHCR in 115 landen, vaak op geïsoleerde en gevaarlijke plekken, duurzame oplossingen voor de meer dan 19 miljoen vluchtelingen en andere personen die onder het mandaat van onze organisatie vallen. Laten wij eer betonen aan hun inzet en toewijding, evenals die van onze partners van non-gouvermentele organisaties, die zoveel doen om, vaak met gevaar voor eigen leven, de ontheemden van deze wereld te helpen.

We leven in een tijd van grote uitdagingen, en dit geldt in het bijzonder voor vluchtelingen en ontheemden. Conflicten treffen vaak de burgerbevolking die gedwongen wordt te vluchten. Degenen die de vluchtelingenkampen bereiken zijn vaak berooid, zwaar getraumatiseerd, en meestal vrouwen, kinderen en bejaarden. Gemiddels maken vrouwen en kinderen driekwart van de vluchtelingen uit. Speciale steun bieden aan deze kwetsbare groepen in een noodsituatie is een absolute prioriteit in de beschermingstaak van UNHCR.

Helaas is het steeds moeilijker om in de moderne wereld veiligheid te vinden. Terwijl de armste landen het grootste deel van de vluchtelingen opvangen, werpen de geïndustrialiseerde landen steeds strengere controles op tegen asiel. Wij hebben allen de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat diegenen die internationale bescherming nodig hebben, die ook kunnen krijgen.
Ook moet de internationale gemeenschap meer doen voor de 20 tot 25 miljoen ontheemden die gevlucht zijn voor conflicten of vervolging, maar nog binnen hun eigen land verblijven en daardoor formeel niet als vluchtelingen worden beschouwd. Uiteraard is zo’n juridisch onderscheid onbegrijpelijk voor ontheemde burgers, die in net zo’n moeilijke situatie zitten als vluchtelingen. In het kader van een gezamenlijke inspanning van de Verenigde Naties telt UNHCR 5,6 miljoen ontheemden onder de 19,2 miljoen mensen die onder haar mandaat vallen.

Nadat aan hun eerste basisbehoeften is voldaan, streeft UNHCR drie mogelijke duurzame oplossingen na. De beste oplossing is vrijwillige terugkeer wanneer de omstandigheden in het land van herkomst dat toelaten. De tweede optie is integratie in het eerste asielland, en de laatste is hervestiging in een derde land, soms ver weg van waar men vandaan komt. Of men nu teruggaat naar het verwoeste vaderland of een nieuwe start maakt in een onbekend land, de keuze voor één van deze mogelijkheden vergt moed. Miljoenen vluchtelingen hebben deze keuze moeten maken: om hun eigen land weer op te bouwen, of om hun vitaliteit en culturele diversiteit in te zetten voor een nieuw leven in de gemeenschappen die hen hebben opgenomen.
Laten wij daarom op deze Wereldvluchtelingendag de tijd nemen om deze personen te eren, om te leren van gewone mensen die een buitengewone moed hebben getoond – de miljoenen vluchtelingen en ontheemden in de wereld.

Voor meer informatie:
Diederik Kramers,
UNHCR Benelux & Europese Instellingen
Van Eyckstraat 11-B, 1050 Brussel, België
Tel: 00-32-2-6271739
Mob: 00-32-486-089293
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.