donderdag, 19 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL • BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN INHEEMSE VOLKEREN VAN DE WERELD

Op deze Internationale Dag van de Inheemse Volkeren van de Wereld, verheugen we ons over de rijkdom van inheemse culturen en de specifieke bijdrage die deze leveren aan de mensheid. We willen eveneens de aandacht vestigen op de enorme uitdagingen waarvoor inheemse volkeren staan, gaande van onaanvaardbare armoede en ziekte over verdrijving en discriminatie tot de ontzegging van mensenrechten.

Het Eerste Decennium van de Inheemse Volkeren van de Wereld dat werd gelanceerd in 1995, heeft ertoe bijgedragen dat de stem van de inheemse volkeren wereldwijd werd gehoord. Dit decennium heeft ook gezorgd voor een grotere aandacht voor de kwesties die de inheemse volkeren betreffen. Dit jaar beginnen we aan het tweede decennium. Laat ons bij aanvang van dit tweede decennium niet vergeten dat dialoog alleen niet volstaat. We moeten focussen op daden die de rechten van de inheemse volkeren vrijwaren. Bovendien moeten we hun situatie verbeteren wat hun land, taal, levensonderhoud en cultuur betreft.

Recent nog, tijdens de Vierde Sessie van het Permanente Forum voor Inheemse Kwesties, werd er met vernieuwde energie gewezen op het belang van het halen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen voor de inheemse volkeren. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de uitroeiing van extreme armoede en basisonderwijs voor iedereen. Het Forum benadrukte de nood aan een op de mensenrechten gebaseerde aanpak voor wat armoede bestrijding en de volledige en effectieve participatie van de inheemse volkeren aan alle fasen van de programma’s betreft. Het raadde ook tweetalig en intercultureel onderwijs aan voor inheemse kinderen. Het Forum had een belangrijke boodschap voor de wereldtop van volgende maand in New York: het partnerschap en vertrouwen dat werd opgebouwd tussen de inheemse volkeren en de Verenigde Naties moet vertaald worden naar concrete actie op regionaal, nationaal en lokaal niveau. De concrete acties moeten de inheemse volkeren in staat stellen om hun identiteiten, talen, culturen en traditionele kennis te versterken.

Voor inheemse volkeren, net zoals voor alle andere, is blijvende vooruitgang in ontwikkeling nauw verbonden met vooruitgang betreffende vrede, veiligheid en mensenrechten. De wereldtop zal deze drie grote objectieven behandelen op een omvattende manier. Als we de top in ogenschouw nemen, laat ons dan beslissen om de cirkel van solidariteit voor inheemse volkeren overal te vergroten en met hen samen te werken om er zeker van te zijn dat ze ontwikkeling, vrede, veiligheid en mensenrechten kunnen genieten. Deze zaken werden aan velen van hen te lang ontzegd.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.