zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRTETARIS-GENERAAL BOODSCHAP VOOR DE INTERNATIONALE JEUGDDAG

Vandaag zijn er bijna drie miljard mensen op de wereld die nog geen vijfentwintig jaar oud zijn. Meer dan een half miljard van hen leeft op minder dan twee dollar per dag.. Meer dan 100 miljoen schoolkinderen kunnen niet naar school gaan. Elke dag sterven bijna dertigduizend kinderen van armoede en bovendien raken zevenduizend kinderen geïnfecteerd met HIV/AIDS.

Dit alles kan veranderen als we samenwerken om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te halen.

Vijf jaar geleden werden de Millennium Ontwikkelingsdoelen aangenomen door alle regeringen als een blauwdruk voor een betere wereld in de eenentwintigste eeuw. Deze doelen staan voor een wereldwijd partnerschap.

Heel wat arme landen hebben beloofd om beter te regeren en meer in hun eigen bevolking te investeren op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs.

De rijke landen hebben beloofd om hen te ondersteunen via hulp, het kwijtschelden van schulden en een eerlijkere handel.
Volgende maand zullen staats- en regeringsleiders elkaar ontmoeten voor de Wereldtop van de Verenigde Naties in New York. Deze Top wordt een van de grootste vergaderingen van wereldleiders ooit. Ik ben ervan overtuigd dat we een unieke kans hebben om de dwingende uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

De staats- en regeringsleiders moeten aan hun belofte om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken worden herinnerd. Op dat vlak laten jonge mensen graag van zich horen. Jullie stem kan de leiders aan deze belofte herinneren op de wereldtop van 2005.

Ik weet dat jullie geen wereld accepteren waarin anderen sterven van honger, ongeletterd blijven of moeten leven zonder menselijke waardigheid.

Zorg er dus voor dat jullie stemmen worden gehoord. Zorg ervoor dat jullie generatie armoede bedwingt.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.