zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

BOODSCHAP VAN DE SECRETARIS-GENERAAL TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VOOR OUDERE MENSEN

Het grootste deel van de oudere mensen op deze wereld zijn vrouwen. Het thema van de internationale dag voor oude mensen dit jaar is “ouder worden in het nieuwe millennium: armoede, oudere vrouwen en ontwikkeling.” Dit thema onderlijnt dat men rekening moet houden met de verschillen in het verouderingproces voor mannen en vrouwen om hun volledige gelijkheid te verzekeren. Verder moet dit ook zorgen voor de integratie van zowel het gender als het leeftijdsperspectief in wetgeving, beleidsprogramma's en inspanningen die worden geleverd om armoede uit te roeien.

Vorige maand op de wereldtop herbevestigden de wereldleiders hun vastberadenheid voor het realiseren van de ontwikkelingsdoelen en de objectieven die zijn overeengekomen op VN-conferenties en toppen waaronder het millennium ontwikkelingsdoelen. Een belangrijk deel van deze inspanning zal bestaan uit het internationale actieplan van Madrid voor veroudering. Met dit plan beloven overheden niet alleen te werken aan de veiligheid van ouderen maar hen ook in staat te stellen volledig te participeren aan het economische, politieke en sociale leven van hun gemeenschappen.

Het aantal oudere personen zal de volgende generatie toenemen wat ook wil zeggen dat het aantal mensen van boven de 60 dat in armoede leeft zal toenemen. Ook zij zullen meer en meer betrokken worden bij de inspanningen om armoede uit te roeien. De oudere mensen hebben al blijk gegeven van hun engagement, hun vastberadenheid en hun dynamisme om deze uitdaging aan te gaan. Hun potentiële bijdrage wordt echter al te vaak over het hoofd gezien. We zullen er nochtans niet in slagen om armoede uit te roeien, of een van onze andere doelen te bereiken, als we niet begrijpen hoe oudere mensen en vrouwen in het bijzonder armoede ervaren. We moeten de actieve participatie van oudere mensen aan het ontwerpen en implementeren van aangepaste programma's en activiteiten promoten.

Op de internationale dag van oudere mensen roep ik de overheden en alle betrokken actoren op om een samenleving te promoten voor alle leeftijden. Ik roep hen op om de inspanningen te verdubbelen ten einde de bepalingen van het actieplan van Madrid te implementeren en te werken aan mentaliteitsveranderingen, beleidsnota's en de praktijk, zodat het enorme potentieel van oudere mensen kan vervuld worden in de 21ste eeuw.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.