zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

AFSANE BASSIR-POUR LAVOLLAY DIRECTEUR VAN HET REGIONAAL INFORMATIECENTRUM

De Secretaris-Generaal benoemt Afsane Bassir-Pour Lavollay directeur van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel.

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan heeft mevrouw Afsane Bassir-Pour Lavollay benoemd als Directeur van het Regionale VN-Informatiecentrum in Brussel,  België. Mevrouw Bassir-Pour zal haar taak vanaf 25 october 2005 opnemen en volgt de heer Hassen Fodha op, die met pensioen is gegaan.

Mevrouw Bassir-Pour heeft de Franse nationaliteit en was sinds 2002 afdelingschef en internationaal correspondente van Le Monde in Zwitserland. Daarvoor was ze gedurende 13 jaar afdelingschef en diplomatiek correspondent op het VN-hoofdkwartier in New York, verantwoordelijk voor de oprichting van het eerste voltijds bemande kantoor van Le Monde aldaar.  Mevrouw Bassir-Pour heeft ook meegewerkt aan het tot stand komen van het CNN-programma over de Verenigde Naties, Diplomatic License. Ze was tevens Vice-Voorzitter van de Correspondenten Vereniging van de Verenigde Naties.

Dit jaar was Mevrouw Bassir-Pour moderator op het jaarlijkse Wereld Economisch Forum in Davos en nam deel aan verschillende fora over multilateralisme en de rol van de Verenigde Naties.  Ze gaf tevens les over het United Nations Development Program (UNDP) inzake communicatie en informatie.  Mevrouw Bassir-Pour was ook verslaggeefster voor The Voice of America, de BBC en Radio France Internationale.

Mevrouw Bassir-Pour heeft een universitair diploma in Engelse literatuur behaald aan de Universiteit van Teheran. Ze is getrouwd en heeft één dochter.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.