vrijdag, 23 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL - BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VOOR MINDERVALIDEN

De Internationale Dag voor Mindervaliden legt dit jaar de nadruk op de interdependentie tussen handicap, mensenrechten en ontwikkeling.

Personen met een handicap zijn ‘s werelds grootste minderheidgroep. Zij zijn verhoudingsgewijs arm, hebben meer kans om werkloos te zijn en hebben een hoger sterftecijfer dan de rest van de bevolking. Al te vaak genieten zij niet van het gehele spectrum van politieke, sociale, culturele, economische en burgerrechten.

Vele jaren zijn de rechten van personen met een handicap over het hoofd gezien. Daar is recent verandering in gekomen omdat er wereldwijd vooruitgang is geboekt in de participatie aan en het voordeel in ontwikkeling voor personen met een handicap. Er moet veel meer gedaan worden om hun volledige integratie te verzekeren.

Gelijke participatie vereist niet alleen het ontmantelen van sociale, juridische en omgevingsbarrières die personen met een handicap marginaliseren. Het betekent ook dat banen, onderwijs, gezondheid, informatie en andere diensten voor hen even toegankelijk moeten worden gemaakt als voor alle anderen.

In deze opdracht hangt veel af van de lopende onderhandelingen over het Globale en Integrale Internationale Verdrag over de Bescherming en Bevordering van de Rechten en Waardigheid van Personen met een Handicap [the Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities]. Ik ondersteun het werk van dit ad hoc comité en hoop dat de onderhandelingen een succesvolle conclusie kennen.

Laten we ons op deze Dag herinneren dat samenlevingen die de integratie van mindervaliden verwaarlozen, zichzelf de waardevolle bijdragen van deze individuen ontzeggen. Ook moeten wij ons engagement voor gelijke rechten voor mensen met een handicap en hun volledige participatie in het economische, sociale en politieke leven in de samenleving herbevestigen.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.