zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL -- Boodschap ter gelegenheid van de werelddag van persvrijheid

Wij worden omgeven door informatie. Door de proliferatie van de zogenaamde nieuwe media, nieuwe technologieën en nieuwe vormen van distributie, is informatie veel toegankelijker geworden. Tegelijkertijd diversifieert informatie zich. Zo worden de “algemene media” bijvoorbeeld aangevuld door “deelnemende media” zoals blogs.


Maar hoewel de media en de journalistiek evolueren, blijven een aantal basisprincipes primordiaal. Op de Werelddag van Persvrijheid, bevestig ik opnieuw mijn steun voor het universele recht op vrije meningsuiting. Vele leden van de pers werden gedood, verminkt, opgesloten of op een andere manier aangevallen omdat ze dit recht in goed geweten uitoefenden. Volgens het Comité voor de Bescherming van Journalisten werden in 2005, 47 journalisten omgebracht en kwamen er in 2006 al 11 om het leven. Het is tragisch en onaanvaardbaar dat het aantal journalisten, dat tijdens de uitoefening van hun beroep omkwam, een barometer wordt voor persvrijheid. Ik spoor daarom alle regeringen aan om hun toezegging tot het recht om “informatie en ideeën via elk medium en over elke grens te zoeken en te ontvangen”, zoals dit beschreven staat in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, opnieuw te bevestigen.

Daarnaast roep ik iedereen op om dit recht op een verantwoordelijke en, wanneer mogelijk, op een proactieve wijze uit te oefenen. De media hebben een sterke invloed op het menselijke gedrag. Als zodanig en zoals de Algemene Vergadering in zijn recente resolutie bij de oprichting van de nieuwe VN-Raad voor de Mensenrechten bevestigde, moeten zij een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van tolerantie, respect voor en vrijheid van religie en geloof. De media mogen geen wapen worden voor vernedering, belediging of haat. Discretie moet mogelijk zijn zonder in te boeten op fundamentele vrijheden.

Laten we op de Werelddag van Persvrijheid erkennen dat de nationale en globale media niet alleen verandering rapporteren maar ook bevorderen. Men moet dankbaar zijn voor het werk en inzicht van de pers. Ik vertrouw erop dat oude en nieuwe media hun werk kunnen voortzetten, ongehinderd door bedreiging, angst of andere beperkingen.Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.