zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

ANNAN GEEFT DE ALGEMENE VERGADERING EEN SAMENVATTING VAN EEN BAANBREKENDE ANTI-TERRORISME STRATEGIE

Kofi Annan, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, onthulde vandaag zijn aanbevelingen voor ‘s werelds eerste grootschalige anti-terrorisme strategie aan de 191 leden van de Algemene Vergadering.

In zijn toespraak, te vinden op website http://www.un.org/unitingagainstterrorism/sgstatement.html lanceerde Mr. Annan het 32 pagina lange rapport getiteld ‘Samen tegen Terrorisme: Aanbevelingen voor een Globale Anti-Terrorisme Strategie’, te vinden op website http://www.un.org/unitingagainstterrorism/. Hij beklemtoonde dat het rapport voortvloeit uit een, door allen gedeelde fundamentele overtuiging dat “terrorisme in al zijn vormen en manifestaties gepleegd door wie dan ook, waar dan ook en om welke reden dan ook, onaanvaardbaar en nooit te rechtvaardigen is.

Alle Staten, in elke regio – groot of klein, sterk of zwak – zijn kwetsbaar voor terrorisme en voor de consequenties ervan. Ze hebben allen baat bij een strategie die terrorisme bevecht en ze vervullen allen een rol binnen zo’n strategie, voor de uitvoering ervan en door er voor te zorgen dat de strategie steeds wordt aangepast aan de immer veranderende uitdagingen.

Bij het opstellen van het rapport werd Mr. Annan bijgestaan door een anti-terrorisme werkgroep, samengesteld uit verschillende agentschappen. Hij zei te hebben voortgebouwd op de ideeën die in Spanje in 2005 werden geschetst tijdens herdenking van de trein aanslagen, die meer dan 1,600 onschuldige mensen het leven kostten.

“Bij het formuleren van mijn aanbevelingen, bouwde ik verder op de vijf fundamentele componenten die ik voor het eerst presenteerde afgelopen jaar in Madrid. Deze zijn:
 Mensen afraden hun toevlucht te nemen tot het terrorisme of terrorisme te steunen;


  • Terroristen de middelen om een aanval uit te voeren ontzeggen;

  • Staten afschrikken om steun aan terrorisme te verlenen;

  • Binnen de staten capaciteiten ontwikkelen om terrorisme te verslaan en;

  • Mensenrechten verdedigen“Ik geloof dat deze vijf onderling verbonden voorwaarden essentieel zijn voor het succes van elke strategie tegen terrorisme. Om te slagen moeten we vooruitgang boeken in elk van deze domeinen,” zei Mr. Annan, waaraan hij toevoegde dat de Lidstaten momenteel een “historische kans” krijgen om een akkoord te bereiken over zulke strategie.

“Door de uitdaging aan te gaan, kunt u het voornemen van de internationale gemeenschap duidelijk maken en kunt u de fundamenten leggen van een werkelijk globaal antwoord op een boosaardige globale plaag. Ik hoop dat mijn aanbevelingen u zullen helpen bij deze cruciale missie.”

In de vijf brede hoofdpunten, maakt het rapport bepaalde specifieke aanbevelingen. Zo spoort het de Lidstaten aan om het voorstel over het organiseren van een global forum over biotechnologie te overwegen, als deel van de strategie ter verhindering van het gebruik van biologische wapens. Dit wordt in het document beschreven als “de belangrijkste en meest onderschatte bedreiging in verband met terrorisme.” Het rapport verwijst verder ook specifiek naar “het terroristisch gebruik van het Internet,” Het biedt de Lidstaten hulp inzake wetgeving en bij “andere mogelijke acties om dit gebruik tegen te gaan”

In zijn speech aan de Vergadering riep Mr. Annan ook op een Grootschalige Conventie over International Terrorisme “zo snel mogelijk” af te ronden. Zelfs een gebrek aan consensus zou een akkoord over een strategie niet mogen belemmeren.

Het eerste overleg van de Algemene Vergadering over deze strategie en over andere anti-terrorisme kwesties is gepland voor 11 mei.

 Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.