dinsdag, 24 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

UN.GIFT en UNODC organiseren het eerste wereldforum over mensenhandel

Voor het eerst zal een werelforum in de strijd tegen mensenhandel plaatsvinden in Wenen van 13 tot 15 februari 2008. Door 1200 experten, wetgevers, teams van wetshandhavers, bedrijfsleiders, NGO-vertegenwoordigers en slachtoffers van mensenhandel uit 116 landen samen te brengen, zal dit forum een platform bieden voor een nieuwe campagne van gecoördineerde actie voor de aanpak van deze misdaad.

In een oproep om internationaal bewustzijn aan de vooravond van het Forum te verhogen, zei de directeur van het VN Bureau voor Drugs en Misdaad, Antonio Maria Costa, dat deze misdaad zo wijdverspreid is binnen het mondiale economische systeem dat we er met z’n allen medeplichtig aan zijn geworden: ”Het ’bloed, zweet en tranen’ van de slachtoffers van mensenhandel kleeft aan de handen van de consumenten wereldwijd. Het is een misdaad die ons allen beschaamd maakt”.

Tot nu toe hebben een gebrek aan informatie en een onsamenhangend antwoord de mensenhandel in staat gesteld om te midden van ons te bloeien. Costa beschreef het probleem als ”een monster wiens vorm, omvang en wreedheid we enkel kunnen vermoeden”. Mensenhandel neemt verschillende vormen aan, altijd in samenzwering met andere onwettelijke activiteiten zoals illegale migratie, dwangarbeid, pedofilie, kinderuitbuiting, burgerconflicten en georganiseerde prostitutie. ”Het wordt tijd voor de wereld om zijn ogen te openen voor deze vorm van moderne slavernij”, aldus Dhr. Costa.

Deelnemers aan het forum zullen praktische maatregelen bespreken om de effectiviteit van preventiemaatregelen tegen mensenhandel te verhogen en de daders voor het gerecht te brengen. ”Morele verontwaardiging zal de trafikanten niet stoppen”, waarschuwde Costa. ”We hebben nood aan wetshandhavende maatregelen die grote impact hebben en van mensenhandel een meer riskante aangelegenheid maken”.

”Als wetshandhavers, de private sector, NGOs, de media, en de bevolking in het algemeen samenwerken, dan kunnen wij weerstand bieden”, zei Costa. ”Omvangrijke campagnes zijn gevoerd tegen handel in bloeddiamanten, bont, en illegale houtkap. Inspanningen om de handel in mensen te stoppen blijft daarop achter”.

Het Weense Forum voor de bestrijding van mensenhandel zal zich toespitsen op de drie belangrijkste elementen van mensenhandel – de grondoorzaken, de sociale en economische impact, en de benodigde acties om het uit te roeien:

  • Grondoorzaken: het forum zal de ”push and pull” factoren analyseren die mensen kwetsbaar maken voor mensenhandel, zoals armoede, seksegerelateerd geweld, etnische, raciale en religieuze uitsluiting, conflictsituaties, en discriminatie.
  • Impact: het forum zal de impact van mensenhandel op het leven van individuen en hun gemeenschappen bestuderen, met inbegrip van het geweld waar ze vaak onder lijden, gezondheidsbedrijgingen zoals HIV/AIDS, psychologische en emotionele trauma’s en sociale stigmatisatie.
  • Acties om mensenhandel uit te roeien: het forum zal aandringen op de universele ratificatie van het VN Protocol ter bestrijding van Mensenhandel dat van kracht werd in december 2005. Dit betreft de garantie dat de noodzakelijke wetten uitgewerkt worden, dat ambtenaren voor wetshandhaving zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden om trafikanten te vervolgen, en dat de straf passend is voor de misdaad.

Het Weense Forum wordt bijeengeroepen door het VN Globaal initiatief om mensenhandel te bestrijden (UN.GIFT) dat werd opgericht ter erkenning van het feit dat mensenhandel verscheidene vormen aanneemt en dat hierbij een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak nodig is. UN.GIFT werd gelanceerd in maart 2007 door het VN Bureau voor Drugs en Misdaad (UNODC) samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), het Internationaal Kindernoodfonds van de VN (UNICEF), het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (UNHCHR) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar www.ungift.org enwww.unodc.org  

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.