zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Hervorming van de Veiligheidssector


Het rapport van de Secretaris-Generaal Vrede en ontwikkeling verzekeren: de rol van de Verenigde Naties bij het ondersteunen van hervormingen in de veiligheidssector is thans beschikbaar (A/62/659-S/2008/39). Het rapport werd uitgebracht naar aanleiding van verzoeken van de Veiligheidsraad in een presidentiële verklaring van 21 februari 2007 (S/PRST/2007/3) en van de Algemene Vergadering resolutie 61/291. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor een aantal prioritaire maatregelen die de Verenigde Naties moeten nemen om een holistische en coherente benadering van veiligheidssectorhervormingen te ontwikkelen, als ondersteuning van de nationale actoren.  

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.