zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Thematisch debat over klimaatverandering

De Voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 11 februari een tweedaags thematisch debat gelanceerd met als titel Addressing Climate Change: The United Nations and the World at Work (Aanpakken van klimaatverandering: de Verenigde Naties en de Wereld aan het werk). Richtlijnen voor het debat zijn de bevindingen van het rapport van de Secretaris-Generaal A/62/644, dat een overzicht geeft van de verschillende VN werkzaamheden op gebied van klimaatverandering.

Lees de opmerkingen van de Secretaris-Generaal en de verklaring van de Voorzitter die tijdens de openingsceremonie werden uitgesproken.

Twee interactieve panel discussies vonden plaats op 11 februari over:

De uitdaging aangaan: partnerschappen op gebied van klimaatverandering

Reageren op een uitdaging die vele facetten kent: de VN aan het werk

Op 12 februari 2008 vindt een plenaire zitting van de Algemene Vergadering plaats. U kunt het programma van het debat downloaden via de VN website en meer lezen over VN werkzaamheden op gebied van klimaatverandering via het VN Portaal Klimaatverandering.  

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.