maandag, 19 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Rapport over Conflictpreventie

De Secretaris-Generaal heeft een rapport voorgelegd aan de Veiligheidsraad m.b.t. de implementatie van haar resolutie 1625(2005) over conflictpreventie, in het bijzonder in Afrika (S/2008/18). In de inleiding stelt het rapport dat:

Een cultuur van preventie raakt steeds meer ingeburgerd in de Verenigde Naties; bewustzijn over het belang van preventie is zich aan het verspreiden, en het engagement om VN instrumenten te ontwikkelen en te mainstreamen heeft wortel geschoten. Er wordt vooruitgang geboekt in het versterken van het vermogen van de Organisatie om te reageren op conflicten of op situaties die tot geweld kunnen leiden, en om de grondoorzaken van conflicten aan te pakken.  

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.