woensdag, 25 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

UNODC-strategie voor 2008-2011

UNODC heeft een nieuwe strategie voor middellange termijn (2008-2011) onderschreven. Die strategie is bedoel om het antwoord van de organisatie op de groeiende uitdagingen inzake drugs, misdaad en terrorisme in kaart te brengen. De strategie zal de organisatie plaatsen in de context van een veranderende wereld waarin het bestrijden van “grensoverschrijdende problemen” een prioriteit is voor de internationale gemeenschap.

UNODC is begaan met het bereiken van veiligheid en rechtvaardigheid voor iedereen. Haar strategie op middellange termijn probeert deze visie in werkelijkheid om te zetten. De strategie zet tastbare doelstellingen uit binnen drie grote thema’s: rechtsstaat; beleidsanalyse en analyse van trends; en menselijke veiligheid (preventie, behandeling, reïntegratie en alternatieve ontwikkeling) die verder zijn uitgewerkt als 14  resultaatgebieden en 53 resultaten.

Een duidelijk en gezamenlijk begrip over hoe UNODC het best lidstaten kan helpen bij het controleren van drugs en bij het voorkomen van misdaad en terrorisme is essentieel om de gedeelde doelstellingen te behalen, om de beschikbare middelen te maximaliseren en om veiligheid en rechtvaardigheid voor iedereen op te bouwen. Aangezien het helpen van staten bij het afstemmen van de nationale doelstellingen op hun internationale verplichtingen de belangrijkste taak van UNODC is, is er een sterke klemtoon gelegd op kennis- en capaciteitsopbouw. In overeenstemming legt het Bureau eveneens de nadruk op de overdracht van de operationele autoriteit naar regionale kantoren wereldwijd, evenals een op resultaten gebaseerde benadering van management.

De UNODC strategie voor 2008-2011 is beschikbaar in de zes officiële talen van de Verenigde Naties. Om het volledige document te bekijken, gelieve op de taal te klikken die uw voorkeur heeft. De strategie is beschikbaar:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/806/72/PDF/V0780672.pdf?OpenElement of via http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/unodc-strategy.html
 
  

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.