woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Kinderen en gewapend conflict - Sri Lanka

De Secretaris-Generaal heeft zijn geactualiseerde rapport inzake de situatie van kinderen en gewapend conflict in Sri Lanka (S/2007/758) voorgelegd. Het rapport omvat de periode van 1 november 2006 tot 14 september 2007 en geeft een actualisering van de opvolging door partijen van het conflict van de aanbevelingen en conclusies, gedaan door de Werkgroep van de Veiligheidsraad inzake kinderen en gewapend conflict.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.