vrijdag, 23 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

ESCAP studie over ASEAN integratie

De studie met als titel Tien als één: uitdagingen en kansen voor ASEAN integratie, is de eerste publicatie in een nieuwe reeks die onlangs gelanceerd is door de Economische en Sociale Commissie voor Azië en het Zuidzeegebied (ESCAP) van de VN over inclusieve en duurzame ontwikkeling. Het geeft een strategische analyse van de voornaamste Aziatische-Pacifische kwesties en draagt bij tot een regionale en subregionale beleidsdialoog en dito oplossingen. Volgens de studie moet de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN) de ontwikkelingskloof tussen haar 10 leden dichten als het een meer geïntegreerde ASEAN gemeenschap wil opbouwen. Het rapport identificeert drie belangrijke domeinen waarbinnen gehandeld moet worden:


 


1.      Ten eerste, bestuur: dit omvat transparantie en toegang tot betrouwbare informatie en gegevens. De studie wijst erop dat de economische voordelen van de ASEAN integratie niet zullen dienen tot het verzekeren van de binnenlandse politieke stabiliteit als de armen geen aandeel hebben in de ontwikkelingsvoordelen en als het milieu aangetast is, wat leidt tot het in gevaar brengen van het levensbestaan voor de meest kwetsbare burgers.


2.      Ten tweede, beleid inzake cohesie: de ASEAN visie over de nieuwe bewegingsvrijheid zal enkel duurzaam zijn als ze ondersteund wordt door een beleid inzake cohesie, bedoeld om de kloof tussen winnaars en verliezers van het integratieproces te verkleinen. Het beleid vereist financiële overdrachten voor sociale, economische en milieu ontwikkeling en het versterken van sociale vangnetten.


3.      Ten derde, trans-ASEAN netwerken: als ruggengraat voor de overwogen bewegingsvrijheid, moeten netwerk infrastructuren en diensten voor transport, ICT, energie en water eerder een regionaal dan een nationaal perspectief reflecteren.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.