dinsdag, 20 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN lanceert het Internationale Jaar voor Sanitaire Voorzieningen om de mondiale crisis aan te pakken

Vandaag lanceerde de Verenigde Naties officieel het Internationale Jaar voor Sanitaire Voorzieningen om vooruitgang te versnellen voor 2,6 miljard mensen wereldwijd die geen geschikte sanitaire voorzieningen hebben. Elk jaar dragen ongezond water, onvoldoende sanitaire voorzieningen en een gebrek aan hygiene bij aan de dood van 1,5 miljoen kinderen.

“Toegang tot sanitaire voorzieningen is nauw verbonden aan bijna alle Millenniumdoelstellingen, in het bijzonder diegene die betrekking hebben op het milieu, onderwijs, gender gelijkheid en de vermindering van kindersterfte en –armoede,” zei Secretaris-Generaal Ban Ki-moon. “Ongeveer 42 000 personen sterven elke week door ziektes, veroorzaakt door een slechte waterkwaliteit en het ontbreken van toereikende sanitaire voorzieningen. Deze situatie is onaanvaardbaar.”

Het Internationale Jaar voor Sanitaire Voorzieningen, 2008, is een themajaar dat gekozen is door de Algemene Vergadering van de VN in december 2006 om ervoor te zorgen dat deze mondiale crisis op het voorplan van de internationale agenda komt te staan.

"Vandaag gaan we van de plannings- naar de uitvoeringsfase,”zei Zijne Majesteit prins Willem-Alexander uit Nederland, voorzitter van de VN-adviesraad voor water en sanitaire voorzieningen (UNSGAB). “Het is essentieel dat versnelde vooruitgang wordt geboekt als we de Millenniumdoelstellingen voor sanitaire voorzieningen, evenals de andere ontwikkelingsdoestellingen, willen behalen.”

Hoewel meer dan 1,2 miljard mensen wereldwijd toegang hebben verworven tot verbeterde sanitaire voorzieningen tussen 1990 en 2004, zijn er ongeveer 2,6 miljard mensen –waaronder 980 miljoen kinderen – achtergebleven. De wereld moet naar een snellere vitesse schakelen om de Millenniumdoelstelling, bedoeld om het percentage mensen dat geen toegang heeft tot fundamentele sanitaire voorzieningen zoals latrines, te halveren tegen 2015.

Als de huidige trends zich verder zetten, zullen er in 2015 2,4 miljard mensen zijn zonder fundamentele sanitaire voorzieningen. Kinderen zullen de prijs blijven betalen door vroegtijdig te sterven, scholing te missen, ziek te vallen, ondervoed te zijn en in armoede te leven.

Een gebrek aan toiletten maakt vrouwen en meisjes kwetsbaar voor geweld als zij niet anders kunnen dan zich enkel te ontlasten na het vallen van de avond op afgezonderde plaatsen. Sanitaire voorzieningen verbeteren de waardigheid, de persoonlijke vrijheid en veiligheid, vooral voor vrouwen en meisjes. Scholen met fatsoenlijke toiletten zorgen ervoor dat kinderen, vooral meisjes in de puberteit, in het onderwijssysteem blijven.

“Schoolvoorzieningen zoals wasbakken om handen te wassen, schone, veilige en deftige toiletten dragen bij tot het verzekeren dat meisjes het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en verdienen,” zei Ann M. Veneman, uitvoerend directeur UNICEF. “Als meisjes onderwijs genieten, heeft de hele gemeenschap daar baat bij. Het Internationale Jaar voor Sanitaire Voorzieningen benadrukt de nood voor investeringen in geschikte sanitaire voorzieningen over de wereld.”

Tijdens dit jaar zullen grote regionale conferenties inzake sanitair georganiseerd worden als onderdeel van initiatieven voor capaciteitsopbouw, onder meer één dat de nadruk zal leggen op sanitaire installaties op school. Het zal eveneens publieke en privé samenwerkingsverbanden aanmoedigen om het beste te halen uit de vergelijkbare voordelen uit beide sectoren met als doel het versnellen van vooruitgang, het gevoelig maken en mobiliseren van de publieke opinie voor de kwestie van sanitaire voorzieningen, het onderhandelen van extra financiering en het ontwikkelen van een stappenplan in elk land.

Men schat dat door verbeterde sanitaire voorzieningen de sterfte van jonge kinderen, veroorzaakt door diarree, met meer dan een derde kan dalen. En als we hier nog hygiënevoorlichting bijvoegen, zoals het aanleren van goed de handen te wassen, zouden de sterfgevallen zelfs met twee derden kunnen minderen. Het zou eveneens helpen om economische en sociale ontwikkeling te versnellen in landen waar slechte sanitaire voorzieningen in grote mate zorgen voor gemiste werk- en schooldagen door ziekte.

Om vooruitgang te bereiken, is er nood aan een wijde samenwerking van publieke en privé samenwerkingsverbanden, aan de betrokkenheid van gemeenschappen en aan bewustwording van het publiek. Ongeveer 10 miljard dollar per jaar investeren, kan het aantal mensen zonder basis sanitair tegen 2015 halveren. Als dezelfde investering wordt aangehouden, zou binnen één of twee decennia fundamenteel sanitair voor heel de wereld bereikt kunnen worden. Dit bedrag is minder dan één procent van de wereldwijde militaire uitgaven in 2005, één derde van de geschatte mondiale besteding aan gebotteld water of ongeveer evenveel als Europeanen per jaar uitgeven aan roomijs. Hoewel de nodige sanitaire financiering niet overweldigend groot is, zou de winst van die investering aanzienlijk kunnen zijn.

De start van het themajaar, dat tot het einde van 2008 loopt, werd georganiseerd door het VN Departement voor Economische en Sociale Aangelegenheid (UNDESA) in samenwerking met de VN-werkgroep voor water en sanitaire voorzieningen. De gebeurtenis werd bijgewoond door VN lidstaten, NGO’s, verenigingen van burgers, academici, de privésector en leden van de Adviescommissie van de Secretaris-Generaal.

“Sanitaire voorziening is geen vuil woord; het is een essentiële factor voor het menselijke welzijn en duurzame ontwikkeling,” zei Dhr. Sha Zukang, ondersecretaris-generaal voor economische en sociale aangelegenheden. “We moeten deze stille crisis in het licht plaatsen.”
 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Martina Donlon, VN Department voor Publieksinformatie
Tel: 212 963 6816, Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Kate Donovan, UNICEF Media
Tel: 212 326 7452, Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Of bezoek: www.sanitationyear2008.org


Nota voor redacteurs:

De VN-adviesraad voor water en sanitaire voorzieningen (www.unsgab.org) is een onafhankelijk orgaan dat de VN Secretaris-Generaal adviseert inzake beleidsmaatregelen en programma’s. Het organiseert wereldwijde acties inzake water en sanitair. VN-Water (www.unwater.org) is een coördinerend mechanisme, bestaande uit de bureaus, programma’s en fondsen van de VN die een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van mondiale problemen inzake water.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.