zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale dag van verdraagzaamheid - 16 november

Op 16 november 1995 nam de VN-Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) de Verklaring inzake de principes van verdraagzaamheid aan waardoor UNESCO en haar leden zich toewijdden aan het “promoten van verdraagzaamheid en geweldloosheid via programma’s en instituties in de velden van opvoeding, wetenschap, cultuur en communicatie.” In 1996 nodigde de Algemene Vergadering haar lidstaten uit om 16 november te vieren als de Internationale dag van verdraagzaamheid met activiteiten zowel bestemd voor onderwijsinstellingen als voor het bredere publiek (A/RES/51/95). De Secretaris-Generaal merkte in zijn boodschap op dat “de imperatief van verdraagzaamheid erg duidelijk is voor ieder van ons, maar dat de wilskracht sterker moet zijn. laten we ons herinneren dat morgen ons werk opnieuw zal beginnen. Laten we ons herinneren dat morgen ons werk opnieuw zal beginnen door de Internationale dag van verdraagzaamheid te vieren.”

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.