zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Woensdag staat in het teken van de eerste Werelddiabetesdag

Werelddiabetesdag is de eerste mondiale bewustwordingscampagne in de gemeenschap van diabeten. Het werd in 1991 geïntroduceerd door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in antwoord op het wereldwijd stijgende voorkomen van diabetes.

Op 20 december 2006 keurde de Algemene Vergadering een resolutie goed die diabetes erkende als chronische, verzwakkende en dure ziekte. De resolutie wijst Werelddiabetesdag aan als een VN-dag die elk jaar in acht moet worden genomen vanaf 2007.

De dag wordt gevierd op 14 november om de verjaardag van Frederick Banting te markeren die, samen met Charles Best, als eersten op het idee kwamen dat leidde tot de ontdekking van insuline in 1922.

Waarom is de stijging van het aantal diabeten over de wereld een reden tot bezorgdheid? Diabetes is een dure ziekte die een bedreiging vormt voor de wereldwijde economieën. Het eist elk jaar evenveel levens als HIV/AIDS en malaria opgeteld. Toch krijgt het maar een fractie van de financiering die nodig zal zijn om de pandemie onder handen te nemen. De IDF vraagt om een beleidswijziging en een verhoogde financiering om het diabetes gevaar te verkleinen.

Diabetes plaatst een zware last op de systemen van gezondheidsverzekering. Voor de vele niet-verzekerden ligt de kost zelfs nog hoger.

De huidige uitgave om diabetes te behandelen en te voorkomen wordt geschat op meer dan $232 miljard per jaar. Binnen 20 jaar zal dit aangroeien tot meer dan $302 miljard per jaar. Meer dan 80% van deze investering wordt uitgevoerd in ‘s werelds meest ontwikkelde landen. De meerderheid van alle diabeten (70% van het totaal) woont echter in ontwikkelingslanden.

Werelddiabetesdag geeft een oproep tot actie om bewustwording rond diabetes te bevorderen, om regeringen aan te sporen om nationale beleidsmaatregelen voor de zorg en behandeling van diabetes in te voeren en om de oprichting van een mondiaal fonds voor diabetes aan te moedigen.

In New York wordt de dag gevierd door een Werelddiabetes conferentie van 10.00 tot 11.00. De conferentie zal bijgewoond worden door dhr. Martin Silink, hoofd van de IDF, dhr. Jean-Claude Mbanya, IDF-vicepresident, dhr. Jonathan Brown, hoofd IDF-werkgroep inzake Diabetes Health Economics en hare Excellentie Ismat Jahan, permanente vertegenwoordiger van Bangladesh bij de Verenigde Naties.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.