donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE GUCHT - DAG VAN DE VN (Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - België)

Dag van de Verenigde Naties
Brussel,
24 oktober 2007


De Dag van de Verenigde Naties op 24 oktober is voor Minister De Gucht de gelegenheid om het belang te onderstrepen dat hij hecht aan de activiteiten van deze organisatie. Hij verheugt zich over de inzet van Secretaris-generaal Ban Ki-Moon, meer bepaald ten dienste van de vredesopbouw in Darfoer en in het oosten van de DRC, alsook over zijn inzet op het vlak van conflictpreventie, de ontwikkeling van Afrika en de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Via haar lidmaatschap van de Veiligheidsraad, dat loopt tot eind 2008, en haar deelname aan vredesoperaties op het terrein, spant België zich in om verder bij te dragen tot de versterking van de rol van de Verenigde Naties op het vlak van conflictbeheersing en vredeshandhaving.
Tijdens haar voorzitterschap van de Veiligheidsraad in juni heeft België ook de problematiek van natuurlijke grondstoffen in conflictgebieden op de agenda geplaatst, waarbij de nadruk werd gelegd op het belang van het concept van "goed bestuur".

Zoals Minister De Gucht onlangs nog verklaarde, tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering, vormt het multilateralisme de enige denkbare weg in de huidige context van interdependentie en mondialisering. De mobilisatie van de internationale gemeenschap, via de VN, rond internationale vraagstukken als klimaatverandering, ontwapening, mensenrechten, ontwikkeling en pandemieën, levert hiervan het beste bewijs.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.