maandag, 23 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Het rapport van het Internationaal Gerechtshof

Internationaal Gerechtshof

Het rapport van het Internationaal Gerechtshof is verschenen (A/62/4). Het IGH, het voornaamste juridische orgaan van de Verenigde Naties, heeft twee functies:


1.      geschillen beslechten tussen staten die partij zijn (‘contentious cases’)


2.      adviezen verlenen over legale vraagstukken aan andere organen van de Verenigde Naties en gespecialiseerde organen.


Het rapport geeft een overzicht van het werk van het IGH van het laatste jaar. Daarnaast geeft het de samenstelling van het hof, samenvattingen van de status van lopende zaken en bepaalde financiële informatie.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.