woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Werk van de organisatie


Het rapport van de Secretaris-Generaal over het Werk van de organisatie is verschenen (A/62/1). Dit jaarlijks rapport geeft een overzicht van alle aspecten van het werk van de VN. Vanuit de inleiding:


“Dit, mijn eerste jaarlijkse rapport, komt op het moment dat de lidstaten en de mensen van de wereld de Verenigde Naties vragen om meer te doen – in meer activiteitssferen, op meer lokaties, in meer uitdagende omstandigheden – dan op welk ander punt in de geschiedenis van de organisatie… Dit is niet alleen een teken van de vele dringende behoeften in de wereld van vandaag, maar eveneens van de groeiende erkenning dat deze behoeften het best gezamenlijk kunnen worden aangepakt, namelijk door ‘s werelds enig echt universeel instrument, de Verenigde Naties.”


 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.