zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Geannoteerde inleidende lijst

De Geannoteerde inleidende lijst van onderdelen die moet worden opgenomen in de voorlopige agenda van de tweeënzestigste gewone zitting van de Algemene Vergadering is gepubliceerd (A/62/100). Dit langverwachtte document:  1. geeft de geschiedenis van elk onderdeel dat voorgesteld is om opgenomen te worden in de agenda;

  2. geeft geselecteerde documenten weer van de vorige zitting voor elk agendapunt; en

  3. introduceert belangrijke documenten (rapporten etc.) ter discussie onder de individuele punten


De bijlagen omvatten uitvoerige (1946 tot nu) lijsten van:  1. Vice)voorzitters van de Algemene Vergadering;

  2. Niet-permanente leden van de Veiligheidsraad;

  3. Leden van de Economische en Sociale Raad; en

  4. Lidstaten van de Verenigde Naties.


Leer meer over de ontwikkelingsstadia van de agenda van de Algemene Vergadering via de VN Documentatie Zoekgids.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.