donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De Turijn agenda: een sterkere VN voor een betere wereld

De Secretaris-Generaal riep [volledige aantekeningen] een retraite bijeen van zijn topmanagers in Turijn op 31 augustus-2 september. Het doel was dat het team, waaronder ongeveer 50 mensen van negen vestigingen, de kans zou krijgen om elkaar beter te leren kennen, ideeën uit te wisselen, te reflecteren over de ervaringen tot hiertoe en de uitdagingen in het vooruitschiet te bespreken.

Vier grote thema’s werden besproken: “De VN modelleren om globale uitdagingen tegemoet te treden” dat bestond uit een algemene analyse en een discussie over de huidige hervormingen; “Communiceren met één stem” dat zowel interne als externe communicatie omvatte; “Resultaatmanagement” dat zich concentreerde op risicobeheer; en “Nieuwe horizonten”, een uitwisseling over gebieden die de Organisatie kan aanwenden om zowel een grotere interne en externe invloed als mogelijkheden voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden en leermogelijkheden te bereiken.

De discussie mondde uit in een kernboodschap  -- “Een sterkere VN voor een betere wereld” –en legde de fundering voor een stel toekomstige richtlijnen die als volgt verspreid zijn onder alle deelnemers van de retraite.

 “Wij moeten:  • Voortdurend het VN-systeem revitaliseren en opknappen om efficiënter bij te dragen tot een veiligere, welvarendere en rechtvaardigere wereld.

  • Bezield zijn door een gevoel van passie en medeleven bij het nastreven van onze doelen, proactieve en beslissende interventies waar nodig promoten.

  • De globale politieke wil mobilizeren om de internationaal afgesproken ontwikkelingsdoelen te bereiken zoals de Millenniumdoelstellingen met Afrika als prioriteit en om vooruitgang te boeken in onderhandelingen over klimaatverandering.

  • De capaciteit voor preventieve diplomatie versterken en geleidelijk een meer geïntegreerde VN familie benadering inprenten bij het reageren op een conflict en het steunen van duurzame vredesprocessen.

  • De communicatiestrategie naar de buitenwereld die gebaseerd is op positieve resultaten meer eenvormig maken; en beter communiceren met onze wereldwijde staf om een sterk gevoel van gemeenschappelijk doel, trots en samenhorigheid te promoten.

  • Samenwerken met alle actoren om strategische, politieke en financiële steun te krijgen voor beheershervorming.

  • Onze regels, beleid en werkwijzen vereenvoudigen en stroomlijnen.

  • De hoogste standaarden inzake ethiek, integriteit en verantwoordelijkheid doorheen het VN-systeem verzekeren en ons beleid, werkwijzen en gebruiken afstemmen op de besten van zowel de private als publieke sector.

  • Een meer professioneel, mobiel, veelzijdig opgeleid personeel opbouwen met gestroomlijnde en geharmoniseerde dienstvoorwaarden en een verbeterd kader voor personeelsbeleid.

  • Deze agenda toepassen met efficiënte opvolgingsmechanismen.”

 


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.