zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Speciaal rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten

Het rapport van Leandro Despouy, de Speciaal rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten, is verschenen (A/62/207). Het rapport geeft een overzicht van situaties en omstandigheden die het meeste impact hebben op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, gaande van het operationele tot het structurele niveau. Zijn bevindingen omvatten dat in de meerderheid van landen de rechterlijke actoren niet in staat zijn om hun functies onafhankelijk te vervullen. Vaak vinden zij dat de bescherming en veiligheid van henzelf en die van hun families in gevaar wordt gebracht. Herhaaldelijke schendingen van het recht op een eerlijk proces en andere mensenrechtenschendingen gebeuren tijdens noodtoestanden.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.