dinsdag, 20 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Jaarlijkse evaluatie van nucleaire veiligheid

Het Comité voor Internationale Nucleaire Veiligheid (INSAG) dat gemandateerd is om “aanbevelingen en adviezen te geven aan het IAEA over huidige en opkomende nucleaire veiligheidskwesties” heeft haar laatste jaarlijkse evaluatie aan het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) voorgelegd.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.