zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Wereldwijde Kijk op Ijs en Sneeuw

De Wereldwijde Kijk op Ijs en Sneeuw voorziet in een geactualiseerde en beknopte bespreking van de staat van het milieu en de trends die zich voordoen in de met ijs- en sneeuw bedekte regio’s (cryosfeer) in de wereld (volledig verslag, pdf). Het rapport werd gepubliceerd door het Milieuprogramma van de VN (UNEP) en omvat gevalstudies, illustraties, grafieken en kaarten. Het rapport zal dienen voor onderwijsdoeleinden en als een naslagwerk. De publicatie kan ook online aangekocht worden.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.