donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Vredesopbouw in Burundi


De Commissie voor Vredesopbouw heeft een rapport gepubliceerd over het Strategisch kader voor vredesopbouw in Burundi (PBC/1/BDI/4).Het Strategisch kader is het middel om de regering van Burundi en haar partners – zowel nationaal als internationaal – samen te brengen rond een gemeenschappelijke reeks doelstellingen inzake vredesopbouw. Het geeft een nuttige handleiding om deze doelen te bereiken en om de nodige financiële en politieke steun te mobiliseren.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.