woensdag, 21 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Vredescommissie

De VN-Vredescommissie heeft een voorlopig rapport gepubliceerd dat haar werk omvat sinds haar start in juni 2006 (PBC/2/OC/L.1). Een deel uit het rapport :

"In haar eerste werkjaar, erkennende dat vredesopbouw de situatie op het terrein moet aanpakken en een verschil moet maken voor de landen en hun bevolking, heeft de Commissie haar aandacht toegespitst op twee landen, Burundi en Sierra Leone. Deze werden op de agenda van de commissie geplaatst overeenkomstig paragraaf 12 van de grondbeginselen. De regeringen van Burundi en Sierra Leone verstuurden brieven naar de presidenten van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering waarin zij vroegen om op de agenda van de Vredescommissie te worden geplaatst. Hierop gebaseerd, verwees de Veiligheidsraad de twee landen door naar de commissie ter overweging (zie PBC/OC/1/2). Met hun volledige steun en via de landenspecifieke groeperingen van de commissie, heeft de commissie het engagementsproces op gang gezet met relevante VN en niet-VN actoren die in beide landen betrokken zijn bij vredesopbouw. Tot heden heeft de commisie haar werk gefocust op het bewaren van de internationale belangstelling voor beide landen en het geven van consultaties om vredesinitiatieven te vermeerderen die geleid worden door hun regeringen en met de hulp van andere lokale partners. Dit heeft eveneens geleid tot de beslissing om geïntegreerde strategieën voor vredesopbouw (Integrated Peacebuilding Strategies IPBS) te formuleren als basis voor de voortdurende steun van de commissie voor Sierra Leone en Burundi.”

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.