zondag, 18 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Bijeenkomst leiders voor Wereldverdrag (Global Compact) 2007


Op 5 en 6 juli zullen de Verenigde Naties bijeenkomen voor de Global Compact top in het Palais des Nations in Genève. De vergadering zal door VN secretaris-generaal Ban Ki-moon worden voorgezeten en zal een internationale lijst van bedrijfsleiders, regeringsministers en hoofden van het maatschappelijk middenveld herbergen. Het officiële thema – De werkelijkheid onder ogen zien: afdalen naar het bedrijfsleven –zal worden besproken vanuit het unieke multi-stakeholder standpunt, namelijk door het betrekken van meerdere partijen. Dit thema zal verankerd worden in de 10 universele principes van het wereldverdrag. Bezoek de website voor meer informatie rond het initiatief.
Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.