zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SNELHEID EN DE OMVANG VAN STEDELIJKE GROEI ZAL EEN ‘REVOLUTIE IN DENKWIJZE’ VEREISEN, WAARSCHUWT HET VN BEVOLKINGSFONDS (UNFPA)

Aziatische en Afrikaanse steden zullen aangroeien tot het equivalent van de bevolking
van China en de VS opgeteld


 
VERENIGDE NATIES, New York, 27 juni 2007—De mensheid zal een “revolutie in denkwijze” moeten doormaken om om te gaan met de verdubbeling van de stedelijke bevolking in Afrika en Azië tegen 2030, waarschuwt het UNFPA, het VN Bevolkingsfonds. In een nieuw rapport dat vandaag voor publicatie vrijgegeven is, Het Wereldbevolkingsrapport 2007: de mogelijkheden van stedelijke groei optimaal benutten, verdedigt de organisatie de stelling dat binnen 30 jaar de bevolking van Afrikaanse en Aziatische steden zal verdubbelen. Hierdoor zal 1,7 miljard mensen worden toegevoegd aan de wereldbevolking – meer dan de bevolking van China en de Verenigde Staten samengeteld.


“Wat gebeurt in de steden van Afrika, Azië en andere regio´s zal onze gemeenschappelijke toekomst vormen,” zegt UNFPA uitvoerend directeur, Thoraya Ahmed Obaid. “Wij moeten afstappen van de mentaliteit die verstedelijking tegenwerkt en nu reageren om een gezamenlijk globaal initatief te lanceren waarbij steden geholpen worden om hun potentieel te benutten met het doel de economische groei te stimuleren en sociale problemen op te lossen.”


Om voordeel te halen uit potentiële kansen, moeten de regeringen zich voorbereiden op de komende groei. “Als zij wachten, zal het te laat zijn,” verduidelijkt zij. “Deze verstedelijkingsgolf is zonder voorgaande. De veranderingen zijn te groot en te snel om toe te laten dat planningsdeskundigen en beleidsmakers zich beperken tot het reageren: In Afrika en Azië groeit de stedelijke bevolking ongeveer met gemiddeld 1 miljoen per week. De leiders moeten proactief zijn en vooruitziende maatregelen treffen om ten volle de mogelijkheden van verstedelijking te benutten ”


Volgens het rapport zal in 2008 meer dan de helft van de huidige 6,7 miljard wereldbevolking in steden leven. Hoewel megapolen (meer dan 10 miljoen inwoners) verder zullen groeien, zullen de meeste mensen in steden van 500 000 inwoners of minder wonen.


Tegen 2030 zal de stedelijke bevolking tot 5 miljard gestegen zijn of met andere woorden, 60 procent van de wereldbevolking. Op mondiaal niveau zal de toekomstige bevolkingsgroei enkel in de steden plaatsvinden, bijna volledig in Azië, Afrika en Latijns Amerika. In Azië en Afrika zal dit een beslissende verandering van plattelandsgroei naar stedelijke groei kenmerken, de balans wijzigend die gedurende duizenden jaren gold.


Verstedelijking—de toename van de stedelijke in de totale bevolking—is onvermijdelijk volgens het rapport en zou als een positieve ontwikkeling kunnen worden beschouwd. Tijdens het industriële tijdperk heeft geen enkel land een opmerkelijke economische groei kunnen bereiken zonder verstedelijking.


Het Wereldbevolkingsrapport 2007 zegt dat hoewel de meeste nieuwe stedelingen arm zullen zijn, zij toch een deel van de oplossing moeten zijn. Hen helpen om hun noden te vervullen—inzake huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en tewerkstelling—zou eveneens het potentieel van stedelingen kunnen aanboren om economische groei te versterken.


“De strijd voor de Millenniumdoelstellingen om extreme armoede tegen 2015 te halveren zal in de steden van de ontwikkelingslanden gewonnen of verloren worden,” zegt Mev. Obaid. “Dit betekent de rechten van de armen te aanvaarden om in de steden te leven en te werken met hun creativiteit om mogelijke problemen aan te pakken en nieuwe oplossingen te bedenken.”


Het antwoord van nationale en gemeentelijke overheden op stedelijke groei omvatte vaak pogingen om migratie af te raden, te voorkomen of zelfs terug te draaien, zeggen de auteurs van het rapport—ondanks het feit dat migratie zelfs voordelig kan zijn. Maar het is een beleid dat gefaald heeft, een beleid dat heeft geleid tot minder huisvesting voor de armen en tot een groei van de sloppenwijken. Het beperkt eveneens de mogelijkheden voor de stedelijke armen om hun levenswijze te verbeteren en volledig bij te dragen tot hun gemeenschappen en buurten.


Volgens het rapport moeten stedelijke overheden en planningsdeskundigen een prioriteit maken van onderdak voor de stedelijke armen. Zij zouden de armen een gegarandeerd eigendomsrecht op land moeten geven, land dat uitgerust is met voorzieningen inzake elektriciteit, water en hygiëne. De inwoners van arme gemeenschappen moeten toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg. Zij moeten bovendien worden aangemoedigd om hun eigen huizen te bouwen.


Het grootste deel van stedelijke groei is meer het resultaat van natuurlijke groei dan van migratie. Om de groeisnelheid te verminderen moeten de beleidsmakers acties ondersteunen zoals armoedebestrijding, investeringen in empowerment van vrouwen, onderwijs—hoofdzakelijk van vrouwen en meisjes—en gezondheid, hierbij inbegrepen reproductieve gezondheidszorg en diensten voor familieplanning. 


De helft van de stedelijke bevolking is jonger dan 25. De jongerenbijlage Opgroeien in de stad vertelt het verhaal van 10 jonge mensen die verhuisd zijn of opgroeien in steden. Het beklemtoont eveneens de speciale noden van jonge mensen—voor onderwijs en gezondheidszorg, voor bescherming tegen geweld, voor tewerkstelling en voor integratie in de bredere samenleving. Door deze noden te vervullen zullen velen onder hen geholpen zijn om hun door armoede getekende opvoeding te ontvluchten. 


Beleidsmakers en planningsdeskundigen moeten het stedelijke potentieel mobiliseren om het bestaan van iedereen te verbeteren. Drie initatieven treden naar voren:  • Het recht van armen accepteren om naar de stad te komen, pogingen staken om migratie af te raden en stedelijke groei te voorkomen. Stedelijke overheden moeten in nauw contact samenwerken met organisaties van stedelijke armen, inclusief vrouwenorganisaties.

  • Een brede en langetermijnvisie in verband met het gebruik van de stedelijke ruimte aannemen. Dit betekent onder andere het zorgen voor terreinen die uitgerust zijn met een minimum aan voorzieningen voor huisvesting. En het op voorhand plannen om duurzaam landgebruik in de steden en haar omgeving te promoten.

  • Een gezamenlijk internationaal initatief lanceren om strategieën voor een stedelijke toekomst te ondersteunen.  


(Translation: original text is English)  • De volledige persmap voor het Wereldbevolkingsrapport 2007 is beschikbaar op www.unfpa.org/swp
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Karin Heisecke
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Tel : +32 2 5501832


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.