donderdag, 19 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Wereldgezondheidsorganisatie TBC plan

Een nieuw initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Stop TBC samenwerkingsverband brengt stappen uit om superresistente tuberculose (Extensive Drug Resistant Tuberculosis, XDR-TB) en multiresistente tuberculose (Multi-drug Resistant Tuberculosis, MDR-TB) te voorkomen, te behandelen en te controleren. Leer meer vanuit de nieuwsbrief en de webpagina van het TBC departement van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.