maandag, 23 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Editorial - Afsané Bassir-Pour - april

Afsane BassirPour

MDG momentum: 1000 dagen van actie

In September 2000, om het nieuwe millennium kracht bij te zetten, zaten alle staatshoofden en regeringsleiders bijeen op de Algemene Vergadering van de VN in New York om een verklaring aan te nemen die acht humanitaire doelstellingen inluidde, beter bekend als de Millenniumdoelstellingen. De krachtige slogan “We Can End Poverty” werkt erg inspirerend maar leek op het eerste zicht meer een aspiratie dan een haalbare doelstelling. Niets is echter minder waar. Als we afgaan op wat behaald is, krijgen we een rooskleuriger beeld dan de sceptici hadden voorspeld in 2000.

Op 5 april bereiken we het punt van 1000 dagen voor de deadline van de Millenniumdoelstellingen en veel is al in het werk gesteld om armoede volledig uit te roeien. De Millenniumdoelstellingen zijn de meeste succesvolle actie tegen armoede ter wereld en uit de geschiedenis. Overheden, internationale organisaties en de civiele samenleving over heel de wereld hebben geholpen om de extreme armoede en aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkbaar water te halveren. Meer meisjes gaan naar school. Minder kinderen sterven. De wereld blijft dodelijke ziektes bestrijden, zoals malaria, TBC en HIV/AIDS. #MDGmomentum

Daarom ziet het er inderdaad naar uit dat we echt wel een einde kunnen maken aan armoede als we er allemaal onze zinnen op zetten. Het ziet er ook naar uit dat de private sector veel vooruitgang heeft geboekt sinds 2000 en het bereiken van ontwikkelingsdoelstellingen niet langer ziet als “liefdadigheid” maar als een echte investering in de toekomst. Dus als ik een gok mag doen, zou ik zeggen dat we in de volgende 1000 dagen getuige zullen zijn van een grote stap vooruit richting de achtste doelstelling: “het ontwikkelen van een globaal partnerschap voor ontwikkeling”.

Maar 2015 is zeker niet het einde. We zitten reeds in een post-2015-modus. The VN heeft een wereldwijd dialoog gecreëerd waarin de burgers  gevraagd wordt om na te denken over post-2015 en aan te duiden welke doelstellingen belangrijker zijn voor hen. Neem deel aan dit wereldwijde dialoog, vertel ons wat je denkt op www.myworld2015.org.

Afsané Bassir-Pour