För mer information om FN, kontakta närmsta FN:s informationskontor eller FN-förbund eller FN:s avdelning för allmänna frågor (Room GA-53, United Nations, New York, NY 10017, USA; e-mail: [email protected]). På FN.s hemsida www.un.org finns länkar till FN:s olika kontor, program och fackorgan. Mer detaljerad information om FN kan erhållas från andra FN-publikationer såsom Basic Facts about the United Nations och Building Sustainable Peace, som kan fås genom FN:s avdelning för publikationer (www.un.org/Pubs) i New York (fax: +1 212 963 34 89; e-mail: [email protected]) och Genève (+41 22 917 26 14; e-mail: [email protected]).

*  *  *

 

 
Tilbaka UNRIC Startsida