Vad FN gör för utveckling

Att fastställa agendan  •  Utviklingshjelp  •  Koordinering av ressurser


Ett av FN:s centrala mandat är att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och villkor för ekonomiska och sociala framsteg och utveckling. Så mycket som 70 procent av FN-systemets arbete ägnas åt att uppfylla detta mandat. Parallellt med detta arbete är tron om att det är nödvändigt att avskaffa fattigdom och förbättra livet för människor överallt för att skapa villkor för en hållbar världsfred.

 
  FN-systemet har länge främjat hållbar utveckling av värdefulla vattenresurser. (UN Photo)

FN har en unik styrka när det gäller främjande av utveckling. Organisationens närvaro är global och dess omfattande mandat spänner över sociala, ekonomiska och kritiska behov. FN representerar inga särskilda nationella eller kommersiella intressen. När stora politiska beslut tas, har alla länder, rika som fattiga, en röst.

 

Att fastställa agendan
FN har spelat en avgörande roll för att skapa internationell konsensus för arbete för utveckling. Generalförsamlingen hade redan 1960 hjälpt till att sätta upp prioritetsområden och mål genom en rad strategier för internationell utveckling som löpte på tio år. Samtidigt som årtiondena fokuserar på specifika områden, har de genomgående understrukit behovet av framsteg inom alla aspekter av social och ekonomisk utveckling. I samarbete med program som implementerar målen fortsätter FN att formulera nya utvecklingsmål inom nyckelområden såsom hållbar utvckling, kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter, miljöskydd och gott styrelseskick.

Under Millennietoppmötet i september 2000 antog världens ledare ett antal utvecklingsmål syftar till att utrota extrem fattigdom och svält; uppnå universell lågstadieutbildning; främja jämlikhet mellan män och kvinnor och kvinnors rättigheter; reducera barnadödlighet; förbättra mödrahälsovård; bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar; och garantera en hållbar utveckling av miljön. Alla utvecklingsmålen är uppställda som mätbara mål som ska uppnås innan 2015. Bland dessa mål finns: halvera andelen människor som tjänar mindre än en dollar per dag; uppnå universell lågstadieutbildning; avskaffa könsskillnader på alla utbildningsnivåer; dramatiskt minska barnadödlighet samtidigt som man förbättrar mödrahälsovård.

Generalförsamlingen planerar en utvärdering fem år efter toppmötet. Detta kommer att sammanfalla med FN:s 60-årsjubileum 2005.

Utvecklingsbistånd

 
  FN ser till så att internt fördrivna barn i Colombia frå psykologhjälp, grundläggande utbildning och varm lagad mat. (UNHCR Photo: P. Smith)

FN-systemet arbetar på en mängd olika sätt för att främja ekonomiska och sociala mål.

Fackorganens mandat täcker praktiskt taget alla områden inom ekonomisk och social utveckling. Fackorganen ger tekniskt bistånd och andra former av praktisk hjälp till länder runt om i världen. I samarbete med FN hjälper de till att utforma riktlinjer, ger stöd och mobiliserar tillgångar. Världsbanken gav till exempel utvecklingslån på $20,1 miljarder till nästan 100 utvecklingsländer under 2004.

Ett nära samarbete mellan FN och fackorganen garanteras genom UN System Chief Executives Board for Coordination (CEB) där generalsekreteraren samt cheferna för fackorganen, fonderna och programmen, Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Världshandelsorganisationen (WTO) ingår.

FN:s program och fonder arbetar under generalförsamlingen och ekonomiska och sociala rådet för att genomföra FN:s ekonomiska och sociala mandat. För att stärka det övergripande samarbetet etablerade generalsekreteraren FN.s utvecklingsgrupp 1997. I denna grupp ingår FN:s operationella program och fonder.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP), det program inom FN med störst anslag för hållbar mänsklig utveckling över hela världen, är aktivt involverad i Millenniemålen. FN:s barnfond (UNICEF) är den FN-organization som går i täten för långsiktig överlevnad samt skydd och utveckling för barn. UNICEF är aktivt i nästan 160 länder och terrirotier och arbetar framför allt med vaccinering, grundläggande hälsovård, näringslära och grundläggande utbildning.

 
  Pojkar och flickor i utvecklingsländer över hela världen får utbildning tack vare FN-systemets outtröttliga insatser. (UNHCR Photo: N. Behring)

Många andra FN-rogram arbetar för utveckling i samarbete med regeringar och NGOs. Världslivsmedelsprogrammet (WFP) är den största internationella livsmedelsorganistionen för både nödhjälp och utveckling. FN:s befolkningsprogram (UNFPA) är den största internationella organisationen för bistånd till befolkningar. FN:s miljöprogram (UNEP) arbetar för att uppmuntra sund miljömässig FN:s programm för boende- och bebyggelsefrågor (UNHABITAT) hjälper människor som lever under häslofarliga boende villkor.

För att öka deltagandet av utvecklingsländer i den globala ekonomin främjar FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD) internationell handel. UNCTAD arbetar också med Världshandelsorganisationen (WTO), en separat enhet, för att hjälpa utvecklingsländers export genom det internationella handelscentret.

 

Lägga ihop resurser
FN-systemet går i allt högre grad samman för att tackla komplexa problem som uppkommer på tvärs av organisationens expertisområden och som är för stora för varje enskilt land att tackla.

FN:s aidsprogram samlar expertis från åtta FN-organ och –program i arbetet mot en epidemi som förtillfället påverkar 40 miljoner människor över hela världen. Bara under 2004 dog omkring 3 miljoner människor av aids; 5 miljoner blev hiv-smittade.

Den globala fond mot aids, tuberkulos och malaria som generalsekreteraren föreslog år 2001, är ett partnerskap mellan regeringar, civilsamhället, den provata sektorn och drabbade samhällen. År 2005 hade fonden använt ca $3 miljarder i 128 länder för arbete mot dessa tre sjukdomar som kräver 6 mijoner människoliv varje år. Gemensamma initiativ för att utöka vaccinationsprogram och utveckla nya vaccin har fått stöd såväl från ledare från affärslivet, stiftelser, NGOs och regeringar som från UNICEF, WHO och Världsbanken.

The Global Environment Facility är en fond på $4,5 miljarder som administreras av UNDP, UNEP och Världsbanken och som hjälper utvecklingsländer att upprätta miljöprogram. FN-systemet har ett nära samarbete med Nytt partnerskap för Afrikas utveckling (NEPAD), ett initiativ från den Afrikanska unionen som tjänar som ett ramverk för internationellt stöd för utveckling i Afrika.

 
Tillbaka UNRIC Startsida