Förord
I. Värderingar och principer

II. Fred, säkerhet och nedrustning

III. Utveckling och fattigdomsutrotning

IV. Skydd av vår gemensamma miljö

V. Mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning

VI. Skydd av de sårbara och utsatta

VII. Åtgärder för att möta Afrikas speciella behov

VIII. Ett starkare FN

Startsida

Tillbaka