Faktablad och status för utvecklingsmålen
enligt den första statusrapporten från 2002

Under faktabladen hittar Du information både om vilken roll FN spelar i arbetet med att realisera Millennietoppmötets utvecklingsmål, och om de så kallade landsrapporterna om utvecklingsmålen som sätter fokus på det enskilda landets arbete med att implementera utvecklingsmålen.

Under de olika målen presenteras utvecklingsmålen med överskådliga tabeller som illustrerar vilka resultat man har nått i olika regioner.