FNs Millenniumsdeklarasjon

Millenniumstoppmøtet i New York 6. - 8. september 2000 

 

Forord

FNs Millenniumsdeklarasjon er en milepæl av et dokument i det nye hundreåret. Den ble vedtatt på Millenniumstoppmøtet 6. - 8. september 2000 i New York og gjenspeiler 147 regjerings- og statslederes bekymring. De deltok i den største samling av verdens ledere noen gang og representerte totalt 191 land.

Deklarasjonen ble til gjennom måneder med drøftinger, regionale høringer og et Millenniumsforum der mennesker fikk fram sine meninger. Det gleder meg at så mange av de forpliktelser og målsettinger jeg foreslo i min Millenniumsrapport er kommet med.

Grunnen til at jeg foreslo et toppmøte som dette var å utnytte den symbolske kraften i det nye årtusen for at sette fokus på folks reelle behov. Når jeg lytter til verdens ledere og leser den deklarasjonen de har vedtatt slås jeg av den bemerkelsesverdige enighet det er om de utfordringer vi står overfor og behovet for å handle raskt.

Lederne har satt seg spesifikke mål for å halvere andelen av dem som lever i ekstrem fattigdom, skaffe rent vann og grunnleggende undervisning til alle, reversere spredningen av HIV/AIDS og nå andre utviklingsmål. De ønsker en styrking av FNs fredsbevarende operasjoner slik at sårbare samfunn kan stole på oss i farens stund. De har også bedt oss bekjempe urettferdighet og diskriminering, terrorisme og kriminalitet, og å ta vare på vår felles arv, jorden, for framtidige generasjoner.

I deklarasjonen har verdens ledere gitt klare signaler om at FN må tilpasses det nye århundre. De er opptatt av, med rette, at organisasjonen blir effektiv. De krever handling og, framfor alt, resultater. For min del vil jeg og min stab sette alt inn på å løse disse oppgavene. Men til syvende og sist er det jo disse lederne som er De Forente Nasjoner. Det står i deres makt å nå de mål de har satt seg og derfor er det også deres ansvar. Til dem, og til deres velgere, verdens befolkning, sier jeg: bare dere kan avgjøre om FN vil mestre utfordringen.

Kofi A. Annan
FNs generalsekretær

 

RUNIC
[email protected]