Forord
I. Verdier og principper
II. Fred, sikkerhet og nedrustning
III. Utvikling og fattigdomsbekjempelse
IV. Bevaring av vårt felles miljø
V. Menneskerettigheter, demokrati og godt styresett
VI. Beskyttelse av de sårbare
VII. Svar på Afrikas specielle behov
VIII: Styrke FN
 
Home