Milleninumstoppmøtet i FNs hovedkontor i New York i september 2000, ble verdens regjeringer enige om et antall tidsbundne felles mål for framtiden. Her lovet man å bekjempe fattigdom, sult, sykdommer, analfabetisme, miljø-ødeleggelser og diskriminering av kvinner. Målene ble skrevet inn i Millenniumsdeklarasjonen. Man ble enige om å arbeide for utvikling og samlet seg om åtte målbare mål for utvikling. Disse åtte spesifikke målene kalles Millenniumstoppmøtets utviklingsmål (tusenårsmålene / MDG).

.

FNs generalforsamling ba generalsekretær Kofi Annan om å presentere en årlig rapport om hvordan arbeidet med å virkeliggjøre målene fra Millenniumstoppmøtet går. Den første rapporten ble presentert i 2002 og tar opp hvor langt vi har kommet og hva som må gjøres for å komme videre.

Ved å klikke på lenkene under kan du lese mer om hvordan arbeidet med gjennomføringen av Millenniumstoppmøtets utviklingsmål går fremover.

Under faktaarkene finner du informasjon om hvilken rolle FN spiller i arbeidet med å realisere Millenniumtoppmøtets utviklingsmål. I tillegg finner du informasjon om de såkalte landrapportene om utviklingsmålene som setter fokus på de enkelte lands arbeid med å nå utviklingsmålene.

Under de ulike målene presenteres utviklingsmålene med oversiktlige tabeller som illustrerer hvilke resultater man har oppnådd i de ulike regionene.

 

Millenniumtopmødets udviklingsmål  og De Forente Nasjoners rolle

Landsrapporter om Tusenårstoppmøtets utviklingsmål Redskap til handling

Utviklingsmål 1 A - Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult
Utviklingsmål 1 B - Utryddelse av fattigdom og sult

Utviklingsmål 2 - Oppnå grunnleggende utdannelse til alle

Utviklingsmål 3 - Forbedring av kvinners status og fremme av likestilling 
Utviklingsmål 4 - Redusere barnedødelighet

Utviklingsmål 5 - Forbedre sunnhet for mødre 
Utviklingsmål 6 - Bekjempe HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer

Utviklingsmål 7 - Sikre et bærekraftig miljø
Utviklingsmål 8 - Utvikling av et globalt partnerskap for utvikling

Home