Hoofdstuk 7

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het werk van de VN?


De beste bijdrage die iemand kan leveren aan het werk van de VN is door werk te doen voor een NGO die gelieerd is aan de VN. In dat verband vallen met name de Verenigingen voor de Verenigde Naties (UNA's) te noemen, die actief zijn in zo'n 80 landen - vaak met plaatselijke afdelingen. Het Kinderfonds van de VN (UNICEF) heeft wereldwijd nationale afdelingen die zich inspannen om kennis en begrip te verspreiden omtrent zijn programma's en om fondsen in te zamelen om die programma's te kunnen realiseren. Zo'n 5000 UNESCO-clubs, -centra en -verenigingen in meer dan 120 landen organiseren activiteiten op het vlak van onderwijs & wetenschap, cultuur en communicatie. Belangrijke informatiepunten zijn ook de VN-informatiecentra in de hele wereld.

Als u geschoold bent op landbouwkundig, medisch, onderwijskundig of technisch gebied, en als u beschikt over een grote dosis flexibiliteit en toewijding, zou u via het Vrijwilligersprogramma voor een termijn van twee jaar kunnen meewerken aan een bepaald ontwikkelingsproject in een ontwikkelingsland (informatie bij: UN Volunteers, P.O. Box 260111, D-53153 Bonn, Duitsland). Wie in New York woont en nieuwe VN-medewerkers uit het buitenland wegwijs wil maken, kan zich aanmelden als vrijwilliger bij de Afdeling Personeel. Studenten op universitair en post-graduate niveau kunnen zich aanmelden voor een stage bij de VN.

De mogelijkheden zijn legio, maar het belangrijkste is dát u zich voor de VN wilt inzetten. Want om te slagen is de VN afhankelijk van de 'volken van de wereld'. Uw hulp en steun zijn zeer welkom!.


UNIC Logo
Terug  Home