ABC, het Handboek voor de Verenigde Naties


Inhoudsopgave

INHOUD

Websites van de Verenigde Naties

DEEL I

Hoofdstuk 1 - De Verenigde Naties: organisatiestructuur

DEEL II

Hoofdstuk 2 - Internationale vrede en veiligheid

Hoofdstuk 3 - Economische en sociale ontwikkeling

Hoofdstuk 4 - De rechten van de mens

Hoofdstuk 5 - Humanitaire hulp

Hoofdstuk 6 - Internationaal recht

Hoofdstuk 7 - Dekolonisatie

DEEL III

Bijlagen - Toename van het aantal leden van de Verenigde Naties, Periode: 1945 - 2005 Leden van de Verenigde Naties (Per 31 December 2004)Vredesoperaties: verleden en heden (In Juli 2004)DekolonisatieBegrotingBijzondere vieringen van de Verenigde NatiesVN-Informatiecentra in de wereld
 

UNIC Logo
Terug  Home