ABC - Bijlagen

VN-Informatiecentra in de wereld

 

Internationale Decennia en Jaren

1994-2004 Internationaal Decennium voor ‘s werelds inheemse volken
1995-2004 Decennium van de VN voor mensenrechteneducatie
1997-2006 Decennium van de VN voor de strijd tegen armoede
2001-2010 Decennium voor het terugdringen van malaria in ontwikkelingslanden, vooral in Afrika
2001-2010 Tweede internationaal decennium voor de strijd tegen kolonialisme
2001-2010 Internationaal decennium voor een cultuur van vrede en geweldloosheid voor de kinderen van de wereld
2003-2012 Decennium van de VN voor alfabetisering: onderwijs voor allen
2005-2014 Decennium van de VN voor duurzame ontwikkelingseducatie
2005-2015 Internationaal decennium voor actie, ‘Water voor Leven’ (vanaf 22 maart 2005)
2004 Internationaal jaar ter herdenking van de strijd tegen de slavernij en de afschaffing ervan
2004 Internationaal jaar van de rijst
2005 Internationaal jaar van microkredieten
2005 Internationaal jaar voor sport en lichamelijke opvoeding
2006 Internationaal jaar voor woestijnen en woestijnvorming

Jaarlijkse dagen en weken
8 maart VN-dag voor de rechten van de vrouw en internationale vrede
21 maart Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie
vanaf 21 maart Week van solidariteit met volken die strijden tegen racisme en rassendiscriminatie
22 maart Wereldwaterdag
7 april 2004 Internationale dag ter herdenking van de genocide in Rwanda in 1994 (tien jaar later)
3 mei Werelddag voor persvrijheid
15 mei Internationale dag van het gezin
21 mei Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling
22 mei Internationale dag voor biodiversiteit
vanaf 25 mei Week van solidariteit met de volken van de niet-zelfbesturende gebieden
29 mei Internationale dag van de VN-blauwhelmen
4 juni Internationale dag van onschuldige kinderen als slachtoffer van agressie
5 juni Wereldmilieudag
17 juni Werelddag voor de strijd tegen woestijnvorming en droogte
20 juni Wereldvluchtelingendag
23 juni VN-dag voor openbare dienstverlening
26 juni Internationale dag tegen het misbruik van en de illegale handel in verdovende middelen
26 juni Internationale dag voor steun aan de slachtoffers van foltering
Eerste Zaterdag van juli Internationale dag van de coöperatieven
11 juli Wereldbevolkingsdag
9 augustus Internationale dag voor ‘s werelds inheemse volken
12 augustus Internationale jongerendag
16 september Internationale dag voor het behoud van de ozonlaag
21 september Internationale dag van de vrede
1 oktober Internationale ouderendag
Eerste Maandag van oktober Wereldhabitatdag
Tweede Woensdag van oktober Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen
4 - 10 oktober Wereldruimteweek
16 oktober Wereldvoedseldag
17 oktober Internationale dag voor de strijd tegen armoede
24 oktober Dag van de Verenigde Naties
24-30 oktober Ontwapeningsweek
6 november Internationale dag voor de preventie van aantasting van het milieu bij gewapende conflicten
16 november Internationale dag van verdraagzaamheid
20 november Dag voor de industrialisering van Afrika
21 november Wereldtelevisiedag
25 november Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen
29 november Internationale dag van solidariteit met het Palestijnse volk
1 december Wereldaidsdag
2 december Internationale dag voor de strijd tegen slavernij
3 december Internationale dag voor de andersvaliden
10 december Dag van de rechten van de mens
11 december Internationale dag van de bergen
18 december Internationale dag van migranten


Andere Internationale Dagen
Andere internationale dagen die door het VN-systeem in acht worden genomen zijn:

21 februari Internationale dag van de moedertaal
23 maart Werelddag voor meteorologie
7 april Wereldgezondheidsdag
23 april Wereldboeken- en auteursrechtendag
17 mei Werelddag voor telecommunicatie
31 mei Werelddag tegen tabak
23 augustus Internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
8 september Internationale alfabetiseringsdag
in laatste week september Wereldzeedag
5 oktober Werelddocentendag
9 oktober Wereldpostdag
10 oktober Werelddag voor geestelijke gezondheid
24 oktober Wereldinformatiedag voor ontwikkeling
20 november (voorgesteld) Universele dag van het kind
5 december Internationale vrijwilligersdag voor economische en sociale ontwikkeling
7 december Internationale dag van de burgerluchtvaart

 

UNIC Logo
Terug  Home  Terug naar boven