Τι είναι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας ?
 
Οι οκτώ  Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας  - που  εκτείνονται  από τη  μείωση στο μισό της ακραίας  φτώχειας μέχρι την ανάσχεση  της εξάπλωσης του HIV/AIDS και την παροχή καθολικής  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  όλοι με  χρονικό ορίζοντα  το 2015 - είναι ένα  σχέδιο δράσης στο οποίο έχουν συμφωνήσει όλες οι  χώρες  και οι  σημαντικότεροι παγκοσμίως αναπτυξιακοί  οργανισμοί . Οι Στόχοι  έχουν δημιουργήσει    πρωτόγνωρες   προσπάθειες για  την αντιμετώπιση των   αναγκών  των φτωχότερων αυτού του κόσμου.

« Θα έχουμε τον χρόνο να υλοποιήσουμε  τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας –παγκοσμίως και στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις χώρες  -  μόνο αν εργαστούμε σκληρά. Δεν θα  μπορέσουμε  να νικήσουμε  εν μια νυκτί. Η επιτυχία θα απαιτήσει  επίμονες προσπάθειες   καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας,    από τώρα και μέχρι το τέλος του  2015. Χρειάζεται χρόνος για την εκπαίδευση των δασκάλων, των νοσοκόμων και των μηχανικών, για να κατασκευαστούν  δρόμοι, σχολεία και νοσοκομεία, για να αναπτυχθούν οι  μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ώστε να δημιουργήσουν  θέσεις εργασίας και το απαραίτητο  εισόδημα. Γι’ αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Οφείλουμε επίσης   να διπλασιάσουμε την παγκόσμια αναπτυξιακή βοήθεια τα επόμενα χρόνια. Τίποτε λιγότερο δεν   θα συμβάλλει   στην επιτυχία των Στόχων.’
 
Κόφι Ανάν
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών