YK:n ala- ja erityisjärjestöjä


 

UNDP: YK:n kehitysohjelma auttaa maitarakentamaan ja kehittämään mahdollisuuksia kestävälle kehitykselle. Kaikkiaan 132maata kattavan toimistoverkoston avulla UNDP tukee ohjelmia 174 kehitysmaassa ja alueella.

Lisätietoa englanniksi: www.undp.org

 

UNICEF: YK:n lastenrahasto on YK:n alajärjestö, jonka tehtävänäon puolustaa, edistää ja suojella lasten oikeuksia ja antaa erityistä apua maailmankaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille.

Lisätietoa englanniksi: www.unicef.org

 

UNEP: YK:n ympäristöohjelman tehtävänä on edistää ja vahvistaaympäristönsuojelutyötä maailmassa. UNEP seuraa ympäristöasioita ja ympäristöntilaa ja vastaa aikaisesta varoittamisesta.

Lisätietoa englanniksi:: www.unep.org

 

UNFPA: YK:n väestörahasto auttaa terveyspalvelujen kutenperhesuunnittelu- ja seksuaaliterveysohjelmien kehittämisessä ja toimii nopeaanväestönkasvuun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Lisätietoa englanniksi: www.unfpa.org

 

WPF: Maailman elintarvikeohjelma toimittaa ruoka-apuakatastrofialueille ja pyrkii "ruokaa työstä"-projektin avulla edistämäänyksilöiden ja yhteisöjen omavaraisuutta.

Lisätietoa englanniksi: www.wfp.org

 

UNHCR: YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun tehtävänä on taatapakolaisten suojelu maassa, jossa heillä on turvapaikka. UNHCR pyrkii löytämäänpysyviä ratkaisuja pakolaisten ongelmiin auttamalla heitä palaamaan koteihinsa,kotoutumaan turvapaikkamaahan tai sijoittumaan kolmansiin maihin.

LIsätietoa englanniksi: www.unhcr.ch

 

ILO: Kansainvälisen työjärjestö pyrkii parantamaan työ- jaelinoloja sekä työllisyystilannetta maailmassa.

Lisätietoa englanniksi: www.ilo.org

 

FAO: YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö työskenteleenälänhädän ja aliravitsemuksen poistamiseksi ja ravistemustason parantamiseksi.Tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen maataloussektorilla.

Lisätietoa englanniksi: www.fao.org

 

UNESCO:YK:n kasvatus- tiede- ja kulttuurijärjestö toimiieräänlaisena "ideapankkina", joka auttaa paremmin ymmärtämään tämänpäivän maailman kehitystä. UNESCO laatii myös eettisiä ja henkistä työtä koskeviasuuntaviivoja.

Lisätietoa englanniksi : www.unesco.org

 

WHO: Maailman terveysjärjestö ohjaa ja koordinoi kansainvälistäterveystyötä ja tautien ehkäisyyn liittyvää tutkimusta.

Lisätietoa englanniksi: www.who.org