Yleiskokous


Yleiskokous on YK:n keskeinen elin, jossa jokainen kansakunta voi puhua ja tulla kuulluksi mistä hyvänsä asiasta. Siinä ovat edustettuina kaikki YK:n jäsenvaltiot. Rikkailla ja köyhillä, suurilla ja pienillä, kaikilla on yksi ääni. Tärkeät kysymykset ratkaistaan kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Vaikka kullakin maalla on vain yksi ääni, sitä edustaa useita henkilöitä käsittävä valtuuskunta. Valtuuskuntaa johtaa tavallisesti diplomaatti, jolla on suurlähettilään arvo.

13-General_Assembly.GIF (54161 bytes)
Yleiskokouksen sali, jossa kaikki 189 jäsenvaltioita kokoontuvat. Ensimmäisen kerran yleiskokous istui tässä salissa sen seitsemännen istuntokauden avajaisissa 14.10.1952

YK:n yleiskokouksen syysistuntokausi kestää syyskuusta joulukuuhun. Kevään ja kesän kuluessa voidaan käsitellä asioita, joista ajan puutteen vuoksi ehditty keskustella syysistuntokauden aikana. Yleiskokous voidaan myös kutsua koolle erityis- ja hätäistuntoihin jäsenvaltioiden enemmistön tai turvallisuusneuvoston pyynnöstä.   

Yleiskokous valitsee joka vuosi puheenjohtajan, joka johtaa yleiskokousta ja sen toimintaa.

Yleiskokouksen hyväksymät päätöslauselmat ovat vain suosituksia jäsenmaille. Silti näillä suosituksilla on painoarvoa, koska YK:n yleiskokous edustaa lähes jokaisen maailman maan ääntä ja yleistä mielipidettä

Jokaisen yleiskokouksen säännönmukaisen istuntokauden alussa pidetään yleiskeskustelu, johon usein osallistuu valtion päämiehiä. Järjestön päämajassa New Yorkissa järjestettyyn 50-vuotisjuhlaan osallistui kaikkien jäsenmaiden johtajat.


Yleiskokouksen pääkomiteat:

Yleiskokouksen yleiskeskustelun päättyessä asioiden käsittely jatkuu kuudessa pääkomiteassa:

 • Ensimmäinen komitea: aseidenriisunta ja kansainvälinen turvallisuus
 • Toinen komitea: taloudelliset ja rahoituskysymykset
 • Kolmas komitea: sosiaaliset, humanitaariset ja kulttuurikysymykset
 • Neljäs komitea: erityspoliittiset ja dekolonisaatiokysymykset
 • Viides komitea: hallinnolliset ja budjettikysymykset
 • Kuudes komitea: oikeudelliset kysymykset

 

Lisätietoa englanniksi: www.un.org/ga

Yleiskokous

 • Voi keskustella ja antaa suosituksia kaikista YK:n peruskirjan piiriin kuuluvista kysymyksistä (paitsi niistä, joita turvallisuusneuvosto parhaillaan käsittelee).

 • Keskustelee aseellisiin konflikteihin ja kilpavarusteluun liittyvistä kysymyksistä

 • Pohtii keinoja, joiden avulla lasten, nuorten ja naisten asemaa voidaan parantaa

 • Keskustelee kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia edistävistä toimista

 • Käsittelee turvallisuusneuvoston, muiden YK:n elinten ja pääsihteerin antamat raportit

 • Päättää uusien jäsenten ottamisesta YK:hon ja nimittää järjestön pääsihteerin

 • Valitsee YK:n pää- ja apuelinten jäsenet

 • Päättää jäsenvaltioiden säännönmukaisista jäsenmaksuista YK:lle ja järjestön varojen käytöstä