De Forenede Nationers Årtusindeerklæring

Årtusindetopmødet i New York den 6.-8. september 2000

 

Forord

De Forenede Nationers Årtusindeerklæring er et skelsættende dokument ved indledningen til et nyt århundrede. Det blev vedtaget på Årtusindetopmødet - afholdt fra 6. til 8. september 2000 i New York - og afspejler synspunkterne hos 147 stats- og regeringschefer og hos i alt 191 nationer, der deltog i dette største møde nogen sinde mellem verdens politiske ledere.

Erklæringen blev udformet under måneders forhandlinger, idet man tog hensyn til overvejelserne på de regionale høringer og på Millennium Forum, hvor interesserede deltagere havde lejlighed til at give udtryk for deres opfattelser. Jeg er glad for at se, at mange af de forpligtelser og mål, jeg foreslog i min Millennium Report er kommet med.

Min hensigt med at foreslå topmødet var at udnytte den symbolske betydning af årtusindskiftet til at knytte denne begivenhed sammen med menneskers påtrængende behov overalt. Ved at lytte til verdens ledere og ved at læse den erklæring, de vedtog, blev jeg slået af den bemærkelsesværdige overensstem­melse, som viste sig i synet på de udfordringer, vi står over for, og af den vægt de tillagde deres opfordring til indsats.

Lederne har sat som mål at halvere andelen af mennesker, der lever i dyb fattigdom, at sikre rent vand og grundlæggende uddannelse for alle, at slå udbredelsen af HIV/AIDS tilbage og at nå andre udviklingsmål. De har opfordret til styrkelse af FNs fredsbevarende operationer, så at sårbare samfund kan regne med os, når de har brug for det. Og de har bedt os om at bekæmpe uretfærdighed og uligheder, terror og forbrydelse, og om at beskytte og bevare vor fælles arv, jorden, til fremtidige generationer.

I erklæringen har verdens ledere anvist klare retningslinjer for tilpasning af denne organisation til det nye århundrede. De er med god grund optagede af FNs effektivitet. De ønsker handling og fremfor alt resultater. For min del er jeg og mine medarbejdere fast besluttede på at leve op til dette mandat. Men når alt kommer til alt er det lederne selv, der er FN. Det ligger inden for deres magt, og det er derfor deres ansvar, at nå de mål, de har fastsat. Til dem og til dem, der har givet dem magten, verdens befolkning, siger jeg: kun I kan bestemme, om FN skal leve op til udfordringen.

Kofi A. Annan
FNs generalsekretær

 

United Nations Information Centre for the Nordic Countries
Internet:
www.un.dk - E-mail: [email protected]