Forord
I. Værdier og principper

II. Fred, sikkerhed og nedrustning

III. Udvikling og fattigdomsudryddelse

IV. Beskyttelse af vort fælles miljø

V. Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse

VI. Beskyttelse af udsatte grupper

VII. Tiltag for at tilgodese Afrikas særlige behov

VIII. Et stærkere FN